English version of this page

Human sirkulasjonsregulering

Vi studerer hvordan hjertet og sirkulasjonen blir regulert både hos friske og syke mennesker. Vi undersøker samspillet mellom sirkulasjon og respirasjon, kontroll av hjernens blodtilførsel og hvordan det er et samspill mellom det autonome nervesystemet og endotelfunksjon.

Forskergruppe

Bilde: Gunnar Lothe, UiO.

I media

Unikard: "Kan avsløre blodtap på vei til sykehus"

IMB: "Pusten din er kroppens egen førstehjelp"

Forskning.no: "Når bølgene møtes i blodet"

Forskerlinjen

Interessert i forskerlinjen? Se vårt forskerlinjetilbud.

Emneord: Sirkulasjonskontroll, Sirkulasjon, Blodtrykksvingninger, Blodtrykk, Hjerte kar og lunger, Hjerte, Hjerte og sirkulasjon, hudsirkulasjon, hjernens blodtilførsel, kontrollmekanismer
Publisert 26. okt. 2018 08:01 - Sist endret 16. juni 2021 12:34

Kontakt

Avd. for molekylærmedisin
Domus Medica
Gaustad
Sognsvannsveien 9
0372 Oslo

Gruppeleder