English version of this page

Human sirkulasjonsregulering

Vi studerer hvordan hjertet og sirkulasjonen blir regulert både hos friske og syke mennesker. Vi undersøker samspillet mellom sirkulasjon og respirasjon, kontroll av hjernens blodtilførsel og hvordan det er et samspill mellom det autonome nervesystemet og endotelfunksjon.

Emneord: Sirkulasjonskontroll, Sirkulasjon, Blodtrykksvingninger, Blodtrykk, Hjerte kar og lunger, Hjerte, Hjerte og sirkulasjon, hudsirkulasjon, hjernens blodtilførsel, kontrollmekanismer
Publisert 26. okt. 2018 08:01 - Sist endret 6. nov. 2018 15:00