English version of this page

NOR-Eden-prosjektet

Usunt kosthold utgjør en stor risiko for folkehelsen og dagens matproduksjon bidrar med en betydelig andel av dagens klima- og miljøbelastning. Hvordan kan vi sette samme et kosthold som både er bra for helsa og som gir et klima- og miljøavtrykk som er bærekraftig over tid, samtidig som vi tar hensyn til norsk matproduksjon og matkultur? Det skal vi prøve å finne svarene på i NOR-Eden-prosjektet.

Om prosjektet

I NOR-Eden vil vi etablere en database med informasjon om forskjellig klima- og miljøindikatorer som klimagassutslipp, acidifisering, eutrofiering, vann- og landforbruk. Databasen skal integreres i en eksisterende infrastruktur som allerede inneholder informasjon om mat og næringsstoffer. Basert på kunnskap om norske kostholdsvaner, statistiske modeller og infrastrukturen vi bygger, skal vi etablere retningslinjer for et kosthold som både er sunt og har et lavest mulig klima- og miljøavtrykk.

NOR-Eden vil bidra med kunnskap som trengs for at Norge kan jobbe for miljømessig bærekraftige matsystemer som produserer sunne matvarer for alle. Vi vil blant annet undersøke hvordan kommuner kan benytte retningslinjene som utvikles i NOR-Eden-prosjektet i sine innkjøpsordninger. Disse innkjøpsordningene brukes til å handle inn mat til offentlige institusjoner og påvirker derfor i stor grad måltider som serveres i det offentlige.

Om vi klarer å få kommunene til å fokusere på å kjøpe og servere mat som er både sunn og bærekraftig, vil det være en gevinst for både folkehelsen samt redusere matens miljø- og klimaavtrykk.

Et delprosjekt av NOR-Eden omhandler forskning på hva som er et sunt og bærekraftig kosthold for barn i Norge i alderen 0-2 år. Dette arbeidet baseres på nasjonale kostholdsdata blant barn i alderen 6, 12 og 24 måneder i Norge, innsamlet i 2018/2019 i Spedkost 3 og Småbarnskost 3 undersøkelsene.

Mål

Målet med prosjektet er å utvikle et grunnlag for evidensbaserte retningslinjer for kosthold som tar hensyn til både helse-, ernærings- og bærekraftaspekter. Vi vil utforske kosthold som er både bærekraftige og helsebringende, samtidig som de tar hensyn til norsk matkultur og landbruk.

Bakgrunn

Usunt kosthold og lite bærekraftig matproduksjon utgjør en global risiko. Globalt er usunt kosthold den ledende risikofaktoren for sykdom. Samtidig er verdens matvaresystem og våre kostholdsvalg skadelige for naturen som vi er avhengige av for fremtidig matproduksjon.

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd, Institutt for medisinske basalfag og Throne Holst-stiftelse.

Samarbeid

Prosjektet er et samarbeid mellom Avdeling for ernæringsvitenskap ved Universitetet i Oslo, CICERO Senter for klimaforskning, SINTEF Ocean, Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Folkehelseinstituttet, Stockholm Resilience Centre og Danmarks Tekniske Universitet (DTU).

Publisert 25. okt. 2020 07:27 - Sist endret 23. aug. 2022 15:53