English version of this page

OPTIEgg

Optimal verdiøkning av egg (OPTIEgg-studien) 

Om prosjektet

OPTIEgg er et samarbeidsprosjekt mellom flere forskningspartnere og næringsmiddelprodusenter: Nofima, NMBU, UiO, Nortura, Norilia, Orkla Foods Norge og Danæg. Det overordnede formålet for alle samarbeidspartnere er å utnytte hele egget som en råvare.

Mål

UiO har ansvar for den kliniske intervensjonsstudien (pilotstudie) som skal foregå. Formålet med denne delen av prosjektet er å undersøke om inntak av proteinpulver fra eggeskallmembran kan redusere inflammasjonsmarkører hos friske, hjemmeboende eldre.Vi ønsker inkludere friske, hjemmeboende menn og kvinner over 70 år, som ikke er allergiske mot egg, til en klinisk randomisert, kontrollert parallellstudie. Deltakerne vil få kapsler som enten inneholder proteinpulver av eggeskallmembran eller placebo. Disse må inntas daglig i fire sammenhengende uker. Vårt primære endepunkt er å undersøke om inntak av eggeskallmembran har en effekt på inflammasjonsmarkører. 

Rekruttering av deltakere vil starte oktober 2020. Prosjektet avsluttes desember 2021.

Bakgrunn

Et egg består av eggehvite, eggeplomme, eggeskallmembran og eggeskall. I dag konsumerer vi kun eggehvite og eggeplomme, mens eggeskall- og eggeskallmembran anses som avfallsprodukter. I et bærekraftig perspektiv er det ønskelig å undersøke om eggeskallmembran også kan brukes til humant konsum, og bidra med positive helseeffekter

Immunsystemet er viktig for å holde oss friske, men det kan bidra til sykdom dersom immunresponsen ikke stoppes. En langvarig immunrespons kalles ofte for lavgradig inflammasjon. Man har sett at en naturlig del av aldringsprosessen er å ha en kronisk lavgradig inflammasjon. Økte nivåer av inflammasjonsmarkører er assosiert med tap av muskelmasse, styrke og funksjon, i tillegg til en rekke sykdommer. Det er tidligere dokumentert en effekt av eggeskallmembran på immunsystemet i dyremodeller.

Finansiering

Norges forskningsråd

Samarbeid

  • Nofima
  • Nortura
  • Norilia
  • NMBU
  • Orkla
  • Danægg

 

 

 

Publisert 4. nov. 2020 13:58 - Sist endret 13. jan. 2022 18:01