English version of this page

Personlig ernæring og forebyggelse av kardiometabolske sykdommer

Vårt primære forskningsfokus er å forstå underliggende biologiske mekanismer av fettsyrer i kosten. Dette gjør vi ved å benytte storskala dataset (transkriptom- og metabolomdata) fra kontrollerte kostintervensjonsstudier og kople disse til kardiometabolske risikofaktorer. 

Om gruppen

Gruppen ønsker å få en helhetlig forståelse av hvilken betydning kosthold og spesielt fettinntak har på kroppens biologiske prosesser ved å analysere og integrere storskala datasett fra kontrollerte kostintervensjonsstudier. På sikt ønsker vi å bedre forstå hvorfor noen responderer bedre på intervensjon enn andre.

For å undersøke dette bruker vi kjente risikomarkører for hjertekarsykdom målt i sirkulasjonen fra kontrollerte randomiserte postprandiale og kort- og langtidskostintervensjoner og kombinerer disse markørene med storskala datasett som hel-genom transkriptom (i perifere hvite blodceller kalt PBMC) og metabolom (i plasma).

Målet vårt er å bidra med ny viten som kan brukes som kunnskapsgrunnlag for myndighetenes fremtidige kostråd som kan være mere skreddersydde til spesifikke grupper eller på individnivå (personlig ernæring) for å forebygge livsstilssykdommer og fremme sunn aldring.

Besøk våre engelske sider for nærmere detaljer om våre prosjekter, samarbeidspartnere, studieprogammer og ressurser.

Publisert 5. feb. 2016 14:05 - Sist endret 27. juli 2022 16:10