English version of this page

Ernæring og aterosklerose

Vi forsker på relasjonen mellom næringsstoffer og inflammatoriske markører.

Bildet viser forskergruppen, fra venstre: Fra venstre: Linn K.L. Øyri,  Kirsten B Holven, Inger Ottestad, Jacob J. Christensen, Karina Karlsen, Kristin S. Hustad, Ingunn Narverud, Ida Thorsen. Foto: UiO

Fra venstre: Linn K.L. Øyri,  Kirsten B Holven, Inger Ottestad, Jacob J. Christensen, Karina Karlsen, Kristin S. Hustad, Ingunn Narverud, Ida Thorsen. Foto: UiO

Vår forskning har fokus på betydningen av inflammasjon i utvikling av hjerte- og karsykdom hos pasienter med høy risiko for hjerte- og karsykdom (pasienter med familiær hyperkolesterolemi). Vi undersøker også hvordan inntak av et helt kosthold, enkelt matvarer eller næringsstoffer kan modulere inflammasjonsmarkører, som igjen kan ha betydning for helsen til disse pasientene.

Vi driver med translasjonsforskning og utfører kliniske studier med pasienter eller friske individer, og undersøker effekter av intervensjonene både på et cellulært og molekylært nivå. Vi har mange års erfaring med å bruke perifere hvite blodceller (monocytter/T-celler) som modellsystem fordi dette har vist seg å være et følsomt og godt modellsystem.

Vi undersøker genuttrykket i disse cellene, men kan også dyrke disse pasientcellene ex vivo. Slik har vi mulighet til å studere mer direkte hvordan kostkomponenter kan påvirke cellene for å få en mer grunnleggende forståelse av de underliggende molekylær biologiske mekanismene for hvordan kostkomponenter kan påvirke helsa vår. Vi bruker også ny-omics-teknologi (lipidomics/transcriptomics/metabololmics) for å kartlegge effektene av ulike kostfaktorer på cellenivå og i plasma.

Les mer på de engelske sidene til forskningsgruppen for Ernæring og aterosklerose

Publisert 25. feb. 2011 15:06 - Sist endret 19. des. 2018 15:01

Kontakt

Avd. for ernæringsvitenskap
Domus Medica
Gaustad
Sognsvannsveien 9
0372 Oslo


Gruppeleder