Fagutvalg i ernæring (EFU)

Fagutvalget arbeider med faglige og sosiale engasjement for ernæringsstudentene.

EFU består av 10 representanter og det velges nye hvert semester.

Vi i fagutvalget jobber både med faglige og sosiale engasjement. Faglig sett inviterer vi blant annet foredragsholdere til å komme å snakke om aktuelle og spennende tema relatert til ernæring 2 ganger i semesteret. Vi er også representert programrådet ved avdeling for ernæring. Dette gir oss mulighet til å få innblikk i aktuelle saker som taes opp i styret, og til å komme med innspill og forslag fra studentene.

På det sosiale planet arrangerer vi en fest i semesteret. Vi er også med og arrangerer dåpen for 1.semester studentene.

Rolle Navn

Leder

Hanna Skorstad Vetlesen

Nestleder

Katrine Pettersen

Økonomiansvarlig

Anna Lena Hansen

Sosialansvarlig

Emilie Syse Jalland

Sosialansvarlig

Julie Glimsdal og Lina Landsnes

Seminaransvarlig

Ida Marie Holm

Seminaransvarlig

Synne Kollstad og Emilie Sandberg

Sekretær

Astrid Riseth Andersen

Masterleseplassansvarlig

Anna Lillehammer Bakka

Kjøkkenansvarlig

Maria Maseng

Faddersjef for Ernæring Tuva Dyrdal Tronstad

                                    
Studentrepresentanter

Studentrepresentant, Programråd for ernæring:

Studentrepresentant, Medisinsk fagutvalg og Opptakskomitéen

Kontakt

Hvis du ønsker å kontakte Fagutvalget ta direkte kontakt med
enkeltpersonene gitt ovenfor.

Publisert 8. apr. 2019 14:13 - Sist endret 8. apr. 2019 14:13