Ernæringsstudentenes fagutvalg (EFU)

Fagutvalget arbeider med faglige og sosiale engasjement for ernæringsstudentene.

EFU består av 10 representanter og det velges nye hvert semester.

Vi i fagutvalget jobber både med faglige og sosiale engasjement. Faglig sett inviterer vi blant annet foredragsholdere til å komme å snakke om aktuelle og spennende tema relatert til ernæring 2 ganger i semesteret. Vi er også representert programrådet ved avdeling for ernæring. Dette gir oss mulighet til å få innblikk i aktuelle saker som taes opp i styret, og til å komme med innspill og forslag fra studentene.

På det sosiale planet arrangerer vi en fest i semesteret. Vi er også med og arrangerer dåpen for 1.semester studentene.

Rolle Navn

Leder

Emil Gravningen Pilley

Nestleder

Vilde Rosø Barkhall

Økonomiansvarlig

Lisa Heide Koteng

Sosialansvarlig

 Emma Njålsdatter Johannessen og Eli Jian Platou Sollerud

Seminaransvarlig

Selma Wibe Fjellberg og Agnes Guttormsen

Sekretær

Camilla Haugland Bettum

Masterleseplassansvarlig

Martine Villemo Ingebrigtsen

Kjøkkenansvarlig

Katrine Pettersen

                                    
Studentrepresentanter

Studentrepresentant, Programråd for ernæring:

Studentrepresentant, Opptakskomitéen

Studentrepresentant, Medisinsk studentutvalg

Kontakt

Hvis du ønsker å kontakte Fagutvalget ta direkte kontakt med
enkeltpersonene gitt ovenfor.

Publisert 12. mars 2020 13:06 - Sist endret 15. okt. 2021 13:48