Ernæringsstudentenes fagutvalg (EFU)

Fagutvalget arbeider med faglige og sosiale engasjement for ernæringsstudentene.

EFU består av 11 representanter og det velges nye hvert semester.

Vi i fagutvalget jobber både med faglige og sosiale engasjement. Faglig sett inviterer vi blant annet foredragsholdere til å komme å snakke om aktuelle og spennende tema relatert til ernæring 2 ganger i semesteret. Vi er også representert programrådet ved avdeling for ernæring. Dette gir oss mulighet til å få innblikk i aktuelle saker som taes opp i styret, og til å komme med innspill og forslag fra studentene.

På det sosiale planet arrangerer vi en fest i semesteret. Vi er også med og arrangerer dåpen for 1.semester studentene.

Rolle Navn

Leder

Anniken Kleveland Sletta (kull høst 18)

Nestleder

Sara Cristiana Sondresen Joaquim (kull høst 20)

Økonomiansvarlig

Åsa Terese Katarina Signal (kull høst 20)

Kjøkkenansvarlig

Eira Bolme Eidsvåg (kull høst 21)

Sekretær Malin Sandstad (kull høst 19)
Sosialansvarlige Sara Aicha Bye (kull H22) og Marie Tjelle (kull H21)

Seminaransvarlige

Clara Helene Wolff (kull høst 22) og Vera Marie Vaksdal (kul høst 19)

Prosjekt- og engasjementsansvarlig

Kristine Huseby (kull høst 18)

Masterlesesalansvarlig Amanda Charlotte Kleppan (kull høst 1

                             
Studentrepresentanter

Programråd

Opptakskomitéen

Medisinsk studentutvalg (MSU)

Instituttrådet

Modulutvalg

Kontakt

Hvis du ønsker å kontakte EFU, kan du ta direkte kontakt med
enkeltpersonene gitt ovenfor.

Publisert 12. mars 2020 13:06 - Sist endret 22. nov. 2022 13:31