Ernæringsstudentenes fagutvalg (EFU)

Fagutvalget arbeider med faglige og sosiale engasjement for ernæringsstudentene.

EFU består av 11 representanter og det velges nye hvert semester.

Vi i fagutvalget jobber både med faglige og sosiale engasjement. Faglig sett inviterer vi blant annet foredragsholdere til å komme å snakke om aktuelle og spennende tema relatert til ernæring 2 ganger i semesteret. Vi er også representert programrådet ved avdeling for ernæring. Dette gir oss mulighet til å få innblikk i aktuelle saker som taes opp i styret, og til å komme med innspill og forslag fra studentene.

På det sosiale planet arrangerer vi en fest i semesteret. Vi er også med og arrangerer dåpen for 1.semester studentene.

Rolle Navn

Leder

Therese Margrethe Lysell Lensnes (kull høst 17)

Nestleder

Anniken Kleveland Sletta (kull høst 18)

Økonomiansvarlig

Åsa Terese Katarina Signahl (kull høst 20)

Kjøkken- og masterlesesalansvarlig

Julie Glimsdal (kull høst 17) og Ida Marie Holm (kull høst 17)

Sekretær Johanne Kristofina Mikkelsen (kull høst 20)
Sosialansvarlige Sayanthy Ravindran (kull høst 21) og Marie Tjelle (kull høst 21)

Seminaransvarlige

Malin Sandstad (kull høst 19) og Vera Marie Vaksdal (kul høst 19)

Prosjekt- og engasjementsansvarlig

Kristine Huseby (kull høst 18)

                                    
Studentrepresentanter

Programråd

Opptakskomitéen

Medisinsk studentutvalg (MSU)

Instituttrådet, Institutt for medisinske basalfag

Kontakt

Hvis du ønsker å kontakte EFU, kan du ta direkte kontakt med
enkeltpersonene gitt ovenfor.

Publisert 12. mars 2020 13:06 - Sist endret 7. feb. 2022 10:48