Gleditschprisen til Farrukh Chaudhry

–En stor anerkjennelse av min gruppes forskning på hjernens funksjoner, sier professor Farrukh Chaudhry om Gleditschprisen.

Bildet viser en mann som mottar et innrammet bilde og en kvinne som står med en bukett

Professor Farrukh Abbas Chaudhry ble overrakt prisen av professor Kristian Bjøro (i midten) ved Institutt for klinisk medisin. (Foto: Carina Knudsen, UiO)

23. september ble professoren ved Avdeling for molekylærmedisin hos Institutt for medisinske basalfag overrasket med prisoverrekkelse. Gleditschprisen er på 150 000 kroner.

Farrukh hedres for sitt bidrag til ny og banebrytende kunnskap om nervesignalisering som har klar klinisk relevans for nevrologiske sykdommer som epilepsi. 

– Det er en stor anerkjennelse av min gruppes forskning på hjernens funksjoner, og hvordan hjernesykdommer som epilepsi oppstår. Dette styrker vår motivasjon til å arbeide mer på feltet, og avsløre molekylære mekanismer som er involvert og teste deres potensiale i terapi, sier han.

Professoren takker både stifterne og komiteen som fant ham verdig prisen.

– Og ikke minst er jeg takknemlig overfor mine medarbeidere som har stått på for at vi fikk banebrytende resultater, sier Chaudhry.

Deles ut hvert femte år


Margit og Gunvor Gleditschs Fond Til Støtte For Forskning Innen Medisin og Biologi M V støtter medisinsk forskning innen medisin og biologi. Prisen deles ut hvert femte år, og «Gleditschprisen» går til en forsker som har bidratt til utvidet erkjennelse innen medisin og biologi. Det rettes spesielt fokus på forskning innen polyartritt og/eller hjerneforskning, og bioelektrisitet (bølgevitenskap).

Chaudhry og teamet var nylig ute i Dagens Medisin med en ny studie på hvorfor hjernen sveller ved leverencefalopati.
Her kan du også lese omtalen av studien på forskning.no. 

Av Cecilie Bakken Høstmark
Publisert 24. sep. 2021 12:34 - Sist endret 24. sep. 2021 12:34