Aktuelt

Aktuelle saker

 • livsvitenskap_kollasj_660 Søk UiO:Livsvitenskap om støtte til konferanser og andre arrangement 1. okt. 2019

  Vitenskapelig ansatte og studenter ved UiO kan søke UiO:Livsvitenskap om midler til delfinansiering av åpne arrangement som er i tråd med satsingens strategi. Søknadsfristen var 1. desember 2019. Ny utlysning med søknadsfrist 1. juni kommer våren 2020.

 • livsvitenskap_kollasj_660 Søk om støtte fra UiO:Livsvitenskap til internasjonalisering 1. okt. 2019

  Vitenskapelig ansatte, postdoktorer og doktorgradsstudenter innen livsvitenskap ved UiO kan søke om støtte for å styrke samarbeidet med internasjonale forskningsmiljø. Søknadsfristen var 1. desember 2019. Ny utlysning med søknadsfrist 1. juni kommer våren 2020.

 • spark_logo_broad Helserelatert livsvitenskap: Søk om opptak til innovasjonsprogram 27. aug. 2019

  Har du en idé innen livsvitenskap som kan løse utfordringer knyttet til menneskers eller dyrs helse? Søk UiO:Livsvitenskaps innovasjonsprogram SPARK Norway innen 14. november for å videreutvikle ideen til ny teknologi, behandling eller tjenester.

 • logo_spark_norway Call for SPARK Norway projects 27. aug. 2019

  Are you a scientist working on health-related topics in the life science domain? Do you have an idea for a new solution or technology with innovation potential, but need help to take the next steps? Why not let UiO:Life Science’s two-year innovation programme SPARK Norway help you! The last application deadline was 14 November 2019.

Arrangementer ved Det medisinske fakultet

16. des. 2019 11:15 , Domus Medica, tilbygg, Runde auditorium, Sognsvannsveien 9
16. des. 2019 12:00 - 13:00 , HTH Lunch area
16. des. 2019 13:15 , Auditorium 1, Kreftsenteret, Ullevål sykehus