Aktuelt

Aktuelle saker

 • Lokale rutiner for gjenåpning av Domus Medica 19. mai 2020

  Gjelder for: Alle ansatte og tilknyttede ved IMB som befinner seg på Domus Medica, samt forskerlinjestudenter og masterstudenter som jobber i laboratorieareal til forskningsgrupper. Besøkende til Domus Medica skal følge IMBs retningslinjer for smittevern.

  Gyldig fom. 18. mai 2020, oppdatert 30. juni, gjelder til og med 31. august 2020, eller inntil annen beskjed kommer fra instituttledelsen ved IMB

 • img_5789-(2) Fem millioner til nye undervisningsmetoder 7. okt. 2020

  - Det blir en kombinasjon av nye former for e-læring, workshops, innleveringsoppgaver og "drop-in poliklinikk", forteller prosjektleder Jan Magnus Aronsen.

 • skjermbilde-zoom-allmote-30-april Høstens første allmøte 21. sep. 2020

  Digitalt allmøte ved IMB torsdag 17. september

 • livsvitenskap_kollasj_660 Finansiering av nye konvergensmiljø 17. sep. 2020

  UiO:Livsvitenskap finansierer konvergensmiljø – tverrfaglige forskningsgrupper som jobber med store samfunnsutfordringer innen livsvitenskap relatert til helse og miljø/bærekraft. I november kommer en ny utlysning av konvergensmiljø III.