Aktuelle saker

Publisert 31. aug. 2022 06:46

Har du en idé innen livsvitenskap som kan løse utfordringer knyttet til menneskers eller dyrs helse? Søk om opptak til UiO:Livsvitenskaps innovasjonsprogram SPARK Norway for å videreutvikle ideen til ny teknologi, behandling eller tjenester.

Bildet viser en mann som holder opp et diplom med to sider og en medalje
Publisert 30. mars 2022 11:16

Professoren har i 15 år forsket på ernæring i flere afrikanske land, og også arbeidet for å få frem flere forskere på kontinentet. Nå får Per Ole Iversen pris fra International Research Promotion Council.

Students doing field work
Published Dec. 14, 2021 12:52 PM

UiO:Life Science will fund 40 educational summer research projects for students between April and September 2022. Students currently enrolled in a bachelor, master or relevant professional degree program at the University of Oslo are eligible to apply. The first 100 students to register will be admitted to a matchmaking seminar on 7 March.