Hjelp oss å forbedre førstehjelp ved blødninger

Vær med på et forsøk som tar to timer, og bidra til forskning på førstehjelp. Du får også et gavekort på 300 kroner.

Bildet viser en kvinne som ligger på en benk med måleustyr på seg. Halve kroppen ligger inne i en tube. Det står en datamaskin ved siden av benken. En mann følger med.

Som forsøksperson vil du ligge med underkroppen inne i et undertrykkskammer. Type bekledning under forsøket er valgfritt. Foto: Gunnar F. Lothe, UiO

Forskere ved Universitetet i Oslo ønsker mer kunnskap om samspillet mellom pust og blodomløp ved blødning, når det er kjølig og når det er varmt på skadestedet. Slik vil de bedre førstehjelpen som gis når noen får store blødninger.

Forsøkspersoner trenger bare å sette av to timer hos oss. Selve forsøket tar max 45 minutter. Type bekledning under forsøket er valgfritt.

Stipendiat og anestesilege Agata Sandmo søker 40 forsøkspersoner. De som stiller, får et gavekort på 300 kroner.

For å delta i dette prosjektet må du:

  • Være helt frisk
  • Være mellom 18–50 år 
  • Ha en BMI på under 35
  • Hverken røyke eller snuse
  • Bo i nærheten av Oslo, da forsøket foregår der

Som forsøksperson stiller du opp én gang. Om det passer for deg, kan det bli aktuelt at vi avtaler flere oppmøter.
Vi følger til enhver tid gjeldende smittevernsregler ved UiO.

Du vil ligge flat på ryggen på en benk, med underkroppen inne i et undertrykkskammer. Pustemønsteret, pulsen, blodtrykket og hudtemperaturen vil overvåkes gjennom hele forsøket. Alle målemetodene som brukes, er smertefrie og ufarlige.

Forsøkene foregår ved laboratoriet for human sirkulasjonsfysiologi, som ligger i Domus Medica vis-a-vis Rikshospitalet. 

Interessert? Meld din interesse i dette skjemaet.
Du kontaktes av forskeren for et helt uforpliktende digitalt informasjonsmøte. Spørsmål kan rettes på epost til Agata Sandmo: agata.sandmo@medisin.uio.no

Publisert 20. apr. 2022 09:34 - Sist endret 20. apr. 2022 09:34