Hjelp oss med et skjema og få tilbakemelding på eget kosthold

Ernæringsforskere vil ha hjelp med å gjøre et spørreskjema best mulig. Du får samtidig tilbakemelding på hvordan du ligger an med kostholdet ditt.

Bildet viser to jenter som sitter med mat foran en PC på et kjøkken

Forskerne ønsker å sikre at spørreskjemaer og tester som brukes er forståelige og på best mulig måte fanger opp det personene faktisk spiser og hvor mye de er fysisk aktive. (Foto: Hege Berg Henriksen)

Som deltaker i en av to nye studier er du også med i trekningen av et universalgavekort på 500 kroner. 

I den ene studien, kalibreringsstudien, skal deltakerne først svare på et digitalt spørreskjema om kosthold og deretter svare på et tilsvarende på papir som de får i posten 1,5 måned etterpå.

I den andre, reproduserbarhetsstudien, skal deltakerne svare på det samme spørreskjemaet digitalt, og så svare igjen to måneder senere. Da kan forskerne sjekke om det er stor forskjell. Dette er det som kalles test – retest.

Etter at du har meldt deg, velger forskerne hvilken av disse to studiene du havner i. De søker etter 450 personer.

Forsker på forebygging og forbedring av helsa

Skjemaet inngår i det digitale kartleggingsverktøyet DIGIKOST, og er utviklet av forskere på Avdeling for ernæringsvitenskap på Universitetet i Oslo. Verktøyet brukes til å registrere kostinntak, røykevaner og fysisk aktivitet basert på de norske helsemyndigheters anbefalinger om kosthold og andre livsstilsfaktorer. 


Forskere skal gjøre ulike studier på folks kosthold og fysiske aktivitet for å finne ut hvordan man kan forebygge ulike sykdommer og forbedre helsa. Da er de avhengige av at spørreskjemaer og tester som brukes er forståelige og på best mulig måte fanger opp det personene faktisk spiser og hvor mye de er fysisk aktive.

Vil du hjelpe oss med framtidens forskning? 

Du må være over 18 år og bo i Norge.

Fyll inn skjemaet under, så vil en forsker ta kontakt med deg - uforpliktende. Spørsmål kan rettes til epost: digi-kost@medisin.uio.no, eller til telefonnummer: 45 39 92 87.

 

Av Cecilie Bakken Høstmark
Publisert 28. aug. 2021 11:47 - Sist endret 28. aug. 2021 11:47