Jan Magnus Aronsen hedres som Årets underviser

Han satte opp «drop-in-poliklinikk» på Zoom hvor studenter kunne få hjelp av forelesere. Nå får Jan Magnus Aronsen undervisningsprisen fra Studentparlamentet.

Bildet viser en mann som sitter foran en dataskjerm.

Førsteamanuensis Jan Magnus Aronsen har vært med på å sette opp «drop-in-poliklinikk» på Zoom. Der er det satt opp bolker av 20 minutter hvor en eller flere studenter kan møte underviser og ta opp de temaene studenten selv ønsker. (Foto: privat)

Hvert år deler Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo ut en pris for å premiere fremragende undervisning. I år går prisen til førsteamanuensis Jan Magnus Aronsen på Det medisinske fakultet.

– Det er en stor og uventet ære. Jeg oppfatter jo dette som veldig hyggelig markering av arbeidet vi har gjort knyttet til andre studieår på profesjonsstudiene i medisin, klinisk ernæringsfysiologi og odontologi under Covid-pandemien, blant annet i forbindelse med prosjektene «CardioLearn» og «Ferdighetsbasert læring», sier Aronsen. 

Han forteller at disse prosjektene har som hovedmål å sikre økt studentaktiv læring og mengdetrening i ferdigheter på profesjonsstudiene. Aronsen har fått støtte fra Olav Thon Stiftelsen og Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (DIKU).

Studentene får diskutert spørsmål med foreleserne


Blant tiltakene som juryen berømmer, er Aronsens «drop-in-poliklinikk» på Zoom. Der er det satt opp bolker av 20 minutter hvor en eller flere studenter kan møte underviser og ta opp de temaene studenten selv ønsker. Det kan være alt fra generell studieteknikk til konkrete faglige spørsmål. 

– Jeg tror at dette gjør at du som student får diskutert det man du lurer på med foreleser, ofte i form av bekreftelse på at du har skjønt et eller flere temaer riktig og at kompetansenivået er som forventet til eksamen. Det har kostet noe tid å gjennomføre dette, men minimalt i forhold til andre oppgaver. Jeg håper dette er noe vi kan innføre mer systematisk også etter at Covid-pandemien er over, sier Aronsen.

Juryen viser i sin begrunnelse både til Aronsens involvering av studentene, hans fokus på læring, men også hans sterke engasjement for sine studenter som individer. De peker på at Aronsens arbeid «har vært viktig for UiOs omstilling til digital undervisning i møte med korona-pandemien». 

Lager undervisningsvideoer som kombineres med oppgaver


Aronsen har også vært pådriver for å spille inn undervisningsvideoer. Disse kombineres med mange oppgaver studentene får. 

– Satt i system er tanken at dette skal gi hver student et læringsmiljø som gir mulighet til å jobbe aktivt med pensum, og få tilbakemelding på hvordan du ligger an i forhold til pensum. Opplegget har samtidig som hovedmål å gi hver student mengdetrening i sentrale ferdigheter i studiet - som for eksempel tolkning av en bestemt blodprøve, sier han. 

Aronsen får ros for god involvering av studentene underveis i utviklingen av disse prosjektene. Juryen berømmer også underviseren for å ha jobbet hardt for å tilrettelegge for at studentene hans får en så god eksamenstid som mulig selv under lockdown. 

Juryen mener Aronsen er et eksempel som andre undervisere kan følge.

Av Cecilie Bakken Høstmark
Publisert 1. juni 2021 11:27 - Sist endret 1. juni 2021 11:57