Oppfordrer til tidligere statistikk-veiledning for ph.d.-studenter

Ph.d.-studenter og andre forskere bør oppsøke statistikerne tidlig i prosjektene deres. Da kan vi heller være med på oppbygning enn å gjøre brannslukning, oppfordrer Avdeling for biostatistikk. 

Bildet viser en mann med briller foran en PC

Universitetslektor Rene Holst ber ph.d-studenter og andre om å komme til veiledning hos statistikerne på planleggingstrinnet, fremfor å vente til etter data har blitt samlet inn. (Foto: privat)

Noen ganger møter de fortvilte ph.d.-studenter som sitter med data som ikke faktisk gir svar på det forskningsspørsmålet de har stilt. 

14 000 veiledningstimer holdes årlig av Oslo Centre for Biostatistikk og Epidemiologi (OCBE), som utgjør både Avdeling for biostatistikk ved Institutt for medisinske basalfag og en del av forskningsstøtten på Oslo universitetssykehus (OUS). OCBE har rundt 50 statistiskere og epidemiologer, som både driver med egen forskning og gir statistisk veiledning for forskere ved Det medisinske fakultet på UiO, OUS og ved de regionale sykehusene i Helse Sør-Øst. 

Mange kommer på slutten av forskningsarbeidet


Universitetslektor René Holst administrerer veiledningen. Holst ser at mange kommer på slutten av forskningsarbeidet sitt for å kvalitetssikre, andre kommer når noe går galt og mange kommer for å få bedre utnyttelse av dataene.

– Vi kan hjelpe forskerne å unngå de fallgruvene som gjør at de ender med ikke å få svaret på det spørsmålet de stiller til dataene deres. Vi ønsker ideelt at forskerne kommer til oss tidlig i forløpet, da kan vi bidra med en plussverdi. Vi kan gjøre forskningsspørsmålet deres klarere, vi kan si noe om hvilke data som må hentes inn og hvilke de ikke trenger, sier han.

Kom på planleggingstrinnet


Holst understreker at veiledning er en viktig oppgave for forskerne ved OCBE, og at denne ofte er tett integrert med deres egen forskning. Den ideelle bruken av denne bistanden er derfor å komme inn på planleggingstrinnet, fremfor å vente til etter data har blitt samlet inn.

– OCBE tilstreber å dekke alle statistiske områder. I mange prosjekt løses de statistiske problemene ved generiske metoder, mens andre krever mere spesialisert viten, forteller Holst.

Bruker ikke opp veiledning ved å komme tidlig


Veiledningsforløpene kan variere mye. 

– For noen holder det med en enkelt time, mens andre veiledninger utvikler seg til langvarig samarbeid. Og så finnes det alle varianter der i mellom. Det er en god idé tidlig i forløpet å avstemme de gjensidige forventningene, mener Holst. 

Han understreker at studentene kan få veiledning på flere stadier i prosjektet sitt, det er ikke slik at de «bruker opp» bistanden om de kommer i en tidlig fase.

Statistikerne kan bli medforfattere

Ofte er veilederne på statistikk med som medforfattere. 
– Det skjer om de tilfører en merverdi, og de tjener da også som en blåstempling av statistikken, sier Holst. 

Selv om avdelingen gir dette tilbudet, er den ikke en serviceenhet. Vi er en forskningsenhet som har som oppgave å forbedre klinisk forskning både lokalt i konkrete prosjekter, og generelt med utvikling av bedre statistiske metoder, forteller universitetslektoren.

Mange av de som søker veiledning, er gjengangere. OCBE prøver å la forskerne få ha samme veileder over flere prosjekt. Etablerte samarbeidsrelasjoner er ofte mere effektive. Over tid gir den gjensidige stimuleringen bedre forskning på begge sider, mener Holst.

Av Cecilie Bakken Høstmark
Publisert 11. aug. 2021 11:46 - Sist endret 11. aug. 2021 11:46