English version of this page

Riktig ernæring kan bidra med løsninger på mange utfordringer

Stine Marie Ulven er ny leder i Avdeling for ernæringsvitenskap fra 1. januar 2021. Les om hvilke ambisjoner hun har for avdelingen.

Stine Ulven sittende foran laptop

Professor Stine Marie Ulven, ny leder i Avdeling for ernæring ved IMB. Foto: Privat

Stine Marie Ulven ble utdannet ernæringsfysiolog ved UiO og tok sin master i 1995. Hun fullførte også sin ph.d. og hadde postdoktorstillingen her og kom tilbake til avdelingen som professor i 2015 etter å ha vært førsteamanuensis ved Høgskolen i Akershus. 

Ulven har ambisjoner for ernæringsfaget:

– Ernæring er et utrolig viktig fagområde, og det blir ikke mindre viktig i tiden fremover når pandemien er over. I et forebyggende perspektiv så vet vi at et usunt kosthold er en av de viktigste risikofaktorene for tidlig død.

Ernæringsfaget kan bidra med løsninger på mange utfordringer

Hun trekker frem forebyggelse og behandling av livsstilssykdommer og underernæring som viktige områder for faget i tiden som kommer. Underernæring er et stor problem på sykehus, spesielt blant kreftpasienter. Overvekt og hjertekarsykdommer gir store samfunnsutfordringer og i tillegg har vi en aldrende befolkning som blir mer skrøpelige, og har redusert kognitiv funksjon.

– Dette er områder hvor det trengs mye forskning for å bedre forstå hvilken betydning kostholdet har, men også hvordan vi kan implementere bedre løsninger for å forbedre ernæringsstatus og kostholdet for disse gruppene.

Ulven trekker også frem store miljø- og klimautfordringer som vil skape endringer i matproduksjonen.

– Kosthold og bærekraft er på agendaen i EU og i Norge, og dette blir et utrolig viktig forskningsområde i årene fremover for å sikre god ernæring i et bærekraftig samfunn. Vår avdeling består av tre seksjoner og vi har en unik mulighet til å løse store samfunnsutfordringer med å jobbe bedre sammen, sier hun engasjert.

Liker å sette dagsorden

Stine Marie Ulven har vært nestleder ved avdelingen i snart to år, og har med det fått god innsikt i hva vervet innebærer av ansvar og oppgaver. Hun liker å være med på å sette dagsorden på viktige saker.

Hun har sittet i Høgskolestyret da hun var ansatt på Høgskolen i Akershus, samt fakultetstyret på helsefag ved Høgskolen i Oslo og Akershus, og har også sittet i instituttrådet på IMB.

– Dette har gitt meg verdifull innsikt i hvilke rammer vi må forholde oss til fra departementet, og det ansvaret som ligger på institusjonene i å forvalte dette til samfunnets beste. Ved å påta meg dette vervet får jeg en mulighet til å bidra til at vår avdeling kan utvikle seg ytterligere slik at vi fortsatt er det ledende ernæringsmiljøet i Norge og vi kan bli enda mer synlige internasjonalt.

Ønsker å bygge videre på arbeidet til Rune Blomhoff

Professor Ulven overtar lederrollen etter professor Rune Blomhoff som ledet avdelingen i hele 13 år.

– Han har gjort enormt mye for å styrke avdelingens infrastruktur ved få etablert blant annet kjernefasiliteter for kliniske ernæringsstudier, Norsk Transgensenter og analytisk laboratorium. Rune har også bidratt mye for å få fremme klinisk ernæring og å etablere klinisk ernæring som et 5-årig profesjonsprogram.

Blomhoff var Ulvens veileder da jeg hun tok sin ph.d. i 2000, og hun kjenner ham som en visjonær forsker.

– Jeg ønsker spesielt å bygge videre på det gode arbeidet Rune har gjort, og få flere av oss til å ta mer i bruk våre kjernefasiliteter og utvikle disse videre sammen.

Ulven håper å få til flere samarbeidsprosjekter med internasjonale miljøer, og at avdelingen kan styrke sin posisjon som et ledende ernæringsmiljø i Europa.

– Siden Rune har vært leder over så mange år så er det med både stor respekt for han som forsker og leder at jeg nå overtar ansvaret av å lede avdelingen, sier hun.

– I tillegg synes jeg det er utfordrende å ta over ledervervet midt i en pandemi. 

Stine Ulven sittende i blå genser foran laptop
Professor Stine Marie Ulven i sitt hjemmekontor. Foto: Privat

Forsker på fettinntakets betydning for kroppens biologiske prosesser

Professor Ulven leder forskningsgruppen Personlig ernæring og forebyggelse av kardiometabolske sykdommer.

– Vi ønsker å få en helhetlig forståelse av hvilken betydning kosthold og spesielt fettinntak har på kroppens biologiske prosesser, slik at vi bedre kan forstå hvorfor noen responderer bedre på en intervensjon enn andre.

Målet er å bidra med ny viten som kan brukes som kunnskapsgrunnlag for myndighetenes fremtidige kostråd som kan være mere skreddersydde til spesifikke grupper eller på individnivå (personlig ernæring) for å forebygge livsstilssykdommer. 

Vil inspirere yngre, kvinnelige forskere

Jeg er opptatt av at kvinner i akademia skal komme seg videre, utover det «å ta en PhD». Vårt fagområde har alltid vært dominert av kvinner, allikevel er jeg den første kvinnelige avdelingsleder. Det synes jeg er flott og håper det kan virke inspirerende på de mange dyktige, yngre kvinnelige forskere og studenter vi har hos oss.
 

Av Thomas Olafsen
Publisert 29. jan. 2021 16:27 - Sist endret 29. mars 2021 17:41