Vil du bidra til forskning på kvinnehelse?

Forskere trenger deltakere til et forskningsprosjekt på en blodmarkør for alkoholinntak hos kvinner etter overgangsalderen. Blir du med, kan du få tilbakemelding på kroppssammensetningen din.

Bildet viser en kvinne i hvit frakk ved et skrivebord som snakker med en kvinne

I forskning og i helsevesenet brukes det i dag spørsmål for å fange opp alkoholinntak. Forskere ved Avdeling for ernæringsvitenskap ønsker å undersøke om en kjent blodmarkør kan brukes til å si noe om alkoholinntaket. 

I denne studien kan du få tilbakemelding på kroppssammensetning, hvis du ønsker det. Du får da vite blant annet hvor mye muskler og fett du har. 

Vil du være deltaker?

Vi søker voksne kvinner over 55 år som har gjennomgått overgangsalder.

Det er kun én visitt hos oss, og den varer i ca. 1 time. I forkant av visitten vil vi be deg om å fylle ut spørreskjema om inntak av mat og drikke.  

Deltakere møter på Universitetet i Oslo, Avdeling for ernæringsvitenskap. Vi vil ta en blodprøve, måle vekt og kroppssammensetning og intervjue deg om helse og livsstil.
 
Vi søker ca. 100 kvinner til denne studien som gjennomføres høsten 2021.
Vi følger til enhver tid gjeldende smittevernregler ved UiO.

Meld din interesse

Meld din interesse uforpliktende i skjemaet under. 
Du vil bli kontaktet hvis du er egnet for deltakelse. 

Prosjektleder: Inger Ottestad 
Prosjektkoordinator og masterstudent i klinisk ernæring: Oda Kristine Hammer
Prosjekteier: Avdeling for ernæringsvitenskap 

Av Cecilie Bakken Høstmark
Publisert 9. sep. 2021 14:43 - Sist endret 30. sep. 2021 12:38