Får 10 millioner for å forske på sykdommer hos oljearbeidere

De er allerede i gang med å studere risiko for kreft hos oljearbeidere. Nå får forskerne 10 millioner kroner av Forskningsrådet for også å se på andre sykdommer og skader hos de som jobber offshore.

Bildet viser en kvinne med lyst hår og en mann med mørkt hår og skjegg

Marit Veierød (foto: Øystein Horgmo, UiO) og Jo Stenehjem (foto: Elisabeth Jacobsen, Kreftregisteret)

På Avdeling for biostatistikk ved Institutt for medisinske basalfag var gleden stor da tildelingen fra Forskningsrådet ble kjent. Forskerne får nå det de kaller «en unik mulighet til å studere hjerte- og karsykdommer, nevrologiske lidelser, luftveissykdommer og fysiske skader blant oljearbeidere». 

– Det er kjent at noen av de kjemiske forbindelsene i råolje og gass kan være kreftfremkallende. Avdeling for biostatistikk samarbeider med Kreftregisteret på to store studier av kreftrisiko blant arbeidere offshore. Med den nye tildelingen fra Forskningsrådet skal vi også studere forekomsten av andre sykdommer og skader blant oljearbeidere, sier Jo Stenehjem og Marit Veierød ved avdelingen.

Forskerne skal sjekke nasjonale sykdomsregistre

De to forskerne forteller at mange sykdommer utvikler seg langsomt over tid. 
– Ved å koble de som har vært offshore til flere nasjonale sykdomsregistre, kan vi studere forekomst av sykdom over mange år, sier Stenehjem og Veierød. 

I prosjektet skal de også fastsette graden av eksponering for hydrokarboner i ulike yrkeskategorier offshore i nyere tid. Dette gjøres ved å utvikle såkalte jobb-eksponeringsmatriser der hver yrkeskategori tildeles en eksponeringsverdi for ulike tidsperioder.

I tillegg gjør de en spørreundersøkelse for å få vite mer om levevanene til de som har jobbet i oljen, og hvordan yrkeslivet deres har vært.

Samarbeider med partnere fra mange land

Forskerne samarbeider med forskere fra Kreftregisteret, Nasjonalt traumeregister, OUS, UiB, Statens arbeidsmiljøinstitutt og NTNU.

I tillegg har prosjektet flere internasjonale samarbeidspartnere, fra National Cancer Institute (USA), Albert Einstein School of Medicine (USA), University of North Carolina, Chapel Hill (USA), og Utrecht University (Nederland).

Av Cecilie Bakken Høstmark
Publisert 7. sep. 2022 13:37 - Sist endret 7. sep. 2022 15:08