Per Ole Iversen hedres for forskning i Afrika

Professoren har i 15 år forsket på ernæring i flere afrikanske land, og også arbeidet for å få frem flere forskere på kontinentet. Nå får Per Ole Iversen pris fra International Research Promotion Council.

Bildet viser en mann som holder opp et diplom med to sider og en medalje

Professor Per Ole Iversen fikk prisen Eminent Scientist of the Year 2021 Europe for sin forskning på å forstå og å avhjelpe dårlig ernæringsstatus hos afrikanske mødre og deres småbarn. (Foto: Cecilie Bakken Høstmark, UiO)

Iversen ble både glad og overrasket over prisen Eminent Scientist of the Year 2021 Europe.
– Dette er definitivt en oppmuntring til å jobbe med full trykk videre på våre prosjekter, til tross for stadige utfordringer med finansielle begrensninger, utfordrende arbeidsforhold og de siste to årene korona-pandemien, sier han.

Hovedtemaet for forskningen hans er å forstå og å avhjelpe dårlig ernæringsstatus hos mødre og deres småbarn. 

– Blant forskningsprosjektene er The Child Nutrition and Development Study (CHNUDEV) i Uganda selve flaggskipet. Her har vi nå i bortimot åtte år fulgt småbarnsfamilier bosatt i det sørvestre hjørnet av landet. Det er et nokså urolig område preget av krig, konflikt og stadige epidemier blant annet av ebola, forteller Iversen. Han er professor i klinisk ernæring ved Institutt for medisinske basalfag på UiO.

Forskningen i u-land ligger etter

Prisutdeler er International Research Promotion Council, en uavhengig organisasjon som  jobber for å fremme forskning i og for u-land, og bedre samarbeidet mellom nord og sør.

Den viser til et sitat fra et WHO-dokument, hvor det heter seg at nesten to tredjedeler av jordas pasienter befinner seg i u-land, mens disse landene bare har 5 prosent av ressursene til å håndtere eller kontrollere sykdommer. Forskningen i u-land ligger nesten ti år etter den i Vesten, hevder organisasjonen.

Opprettet masterprogram

Professorens engasjement for Afrika startet i 2007. Da hadde han et forskningsår i Cape Town i Sør-Afrika for å lære om underernæring. Samtidig koordinerte han en søknad sammen med kolleger ved nåværende OsloMet, Stellenbosch universitet i Cape Town og to universiteter i Uganda, Kyambogo og Makerere. De ville sette opp et internasjonalt masterprogram med temaene ernæring, styresett og menneskerettigheter.  

– Vi fikk tilslag på søknaden fra NORAD til to studentkull. De fleste var fra Sør-Afrika og Uganda, en håndfull var fra Norge. Mer enn 80 prosent av studentene fullførte mastergraden – det er absolutt blant de høyeste gjennomføringsprosentene på slike programmer, sier Iversen.

Han understreker at viktigere enn rekord, var at kursmodulene de utviklet nå er en integrert del av undervisningen i ernæring også blant de afrikanske samarbeidspartnerne. Ved Kyambogo universitet har de laget et eget masterprogram, forteller professoren.

Flere har fått doktorgrad

Et annet viktig element han har jobbet med, er å hjelpe lektorene ved de afrikanske universitetene å få doktorgrad. Slik ville de selv kunne drifte forskningsprosjekter. 
– Å få frem PhDer var et av de største ønskene fra de afrikanske universitetene. Hittil har jeg vært med å veilede fem forskere til avsluttet doktorgrad, og fire til er på vei. De afrikanske forskerne tar gradvis mer ansvar selv for alle deler av våre forskningsprosjekter. Det er jo mye av vitsen med slikt samarbeid mellom i- og u-land, avslutter Iversen.

Prosjekter han jobber med:

  • Ernæringsstatus blant gravide på landsbygda i Malawi
  • Ernæringsstatus blant små barn på landsbygda i Uganda: Effekt av jordskred på matsikkerhet og retten til mat
  • Ett rammeverk for å bedre effektiviteten til integrerte ernæringsintervensjoner i Uganda
  • Effekten av kombinerte ernæringstilskudd til marginaliserte småbarn og gravide i Sierra Leone og i Rwanda
     
Av Cecilie Bakken Høstmark
Publisert 30. mars 2022 11:16 - Sist endret 30. mars 2022 11:16