Håndtering av GMO-avfall

  • Avfall fra GMO skal behandles som biologisk avfall og betraktes som risikoavfall. Dette gjelder både fast og flytende avfall.
  • Avfall fra GMO i klasse 3 og 4 skal inaktiveres før det plasseres i gule risikoavfallsbokser.
  • Inaktivering skjer ved autoklavering i 1 time ved 121 grader, alternativt ved bruk av Virkon 1-3%, eller 5% hypokloritt.
Publisert 11. apr. 2017 15:30 - Sist endret 10. feb. 2020 09:36