English version of this page

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

HMS-arbeidet ved instituttet skal sikre ansatte og studenter en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon. Dette innebærer et arbeidsmiljø som sikrer full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger.

Nødnummer

Brann: 110
Politi: 112
Ambulanse: 113

Legevakt:

116 117

Giftinformasjonen:

22 59 13 00

Si fra!

Avfallshåndtering

Riktig avfallshåndteringen er viktig for å sikre ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet ved instituttet.

Kildesortering