English version of this page

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

HMS-arbeidet ved instituttet skal sikre ansatte og studenter en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon. Dette innebærer et arbeidsmiljø som sikrer full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger.

Avfallshåndtering

Riktig avfallshåndteringen er viktig for å sikre ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet ved instituttet.

Kildesortering

Hvem kontakter jeg?

Kontakt instituttets HMS-koordinator og verneombud

Vakt- og alarmsentral

Telefon: 22 85 66 66

Nødnummer

Brann: 110
Politi: 112
Ambulanse: 113

Legevakt

Telefon: 116117