English version of this page

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

HMS-arbeidet ved instituttet skal sikre ansatte og studenter en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon. Dette innebærer et arbeidsmiljø som sikrer full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger.

Avfallshåndtering

Riktig avfallshåndteringen er viktig for å sikre ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet ved instituttet.

Kildesortering