English version of this page

Avfallshåndtering av papir, papp, glass, plastikk, isopor og øvrig avfall

Papir

Kastes i ”Miljøesker” som skal være utplassert på alle kontor. Følg lokale rutiner for tømming av disse. Miljøesker til papiravfall fås av renholdsbetjentene etter henvendelse.

Glass

Kastes i containere i avfallsonen i underetasjen. Alt glassavfall skal skylles, være uten kjemikalier og uten korker/lokk før de kastes i containeren.

Urent glass etter laboratoriebruk skal håndteres som risikoavfall.

Papp, plastikk, isopor og øvrig avfall

Papp skal legges i komprimator utenfor varemottak og Eiendomsavdelingens kontorer i underetasjen. 

Plastikk, isopor og øvrig avfall kastes også i egne merkede kontainere utenfor varemottak og Eiendomsavdelingens kontorer i underetasjen.

Alle kontainerne skal være merket etter hva slags innhold som kan kastes i dem.

 

Publisert 30. okt. 2015 14:53 - Sist endret 20. mars 2018 12:09