Adgang til avfallsrommene

For å få adgang til avfallsrommene må man søke ved hjelp av søknadsskjemaene nedenfor.

Skjemaer skal leveres direkte til ekspedisjonen i første etasje ved hovedinngangen til Domus Medica, eller sendes per post til

Institutt for medisinske basalfag v/ ekspedisjonen
Pb 1110 Blindern
0317 Oslo

Ekspedisjonen gir beskjed per e-post når søknaden er innvilget.

Publisert 30. okt. 2015 14:53 - Sist endret 1. des. 2017 09:20