Innkalling til instituttrådsmøte 2. juni 2022

Saksliste

6/22 (V) Godkjenning av dagens innkalling og utkast til referat fra møte 3 mars 2022

Referat

7/22 (O) Virksomhetsrapporteringen per 1. tertial v/Trude

Vedlegg 1: Ledelsesvurdering IMB per T1

Vedlegg 2:  Økonomirapport IMB per T1

8/22 (O) Dekanvalget v/ Terje P. Hagen

9/22 (O) Orienteringer fra instituttledelsen

 

 

Publisert 30. mai 2022 09:56 - Sist endret 2. juni 2022 14:30