Historisk tilbakeblikk

Det medisinske fakultet ble opprettet i 1814 som UiOs tredje fakultetet i rekken.

Det gamle og opprinnelige auditorium 13 i Domus Medica. Auditoriumet er nå renovert og fremstår som større og mer moderne. Illustrasjonsfoto: UiO

Tidligere var fakultetet organisert i over hundre større og mindre institutter, men etter flere reorganiseringsprosesser består fakultetet i dag av tre institutter, deriblant Institutt for medisinske basalfag. Nedenfor kommenteres sentrale årstall i instituttets historie.

1978

Vårt bygg, som tidligere ble kalt ”Bygning for preklinisk medisin”, står ferdig dette året. Navnet har sitt utspring i at medisinstudentenes studium var delt i en preklinisk og en klinisk del.

1990

Instituttgruppe for medisinske basalfag dannes etter en reorganisering ved Det medisinske fakultet. Det neste byggetrinnet for "Bygning for preklinisk medisin" blir gjennomført, og fysiologi og anatomi flytter inn som de siste prekliniske institutter fra Sentrumsbygningene.

1995

Ernæring får plass i bygget for Preklinisk medisin.

1996

Fra høsten 1996 blir det innført en ny studieplan hvor studiet ble organisert etter en annen modell, kalt ”Oslo 96”. Implementeringen av Oslo 96 medfører at skillet mellom prekliniske og kliniske fag opphører, selvstudium erstatter mye av den organiserte undervisningen og problembasert læring (PBL) innføres som sentral undervisninsgmetode.

1999

Bygning for preklinisk medisin får nytt navn: Domus Medica.

2002

Instituttets tildeles ett av Norges Forskningsråds ti første Senter for fremragende forskning (SFF), og Senter for molekylærbiologi og nevrovitenskap (CMBN) opprettes samme år. Bevilgningen gjelder ti år frem i tid.

2010

Som en direkte følge av sammenslåingen av Rikshospitalet, Radiumhospitalet og Aker Sykehus til Oslo Universitetssykehus reduseres fakultetets ti grunnenheter til tre, hvor det ene er Institutt for medisinske basalfag.

2013

Domus Medicas nye tilbygg blir offisielt åpnet 15. februar 2013.

Fakultetets historie

Publisert 15. feb. 2011 12:41 - Sist endret 10. feb. 2021 19:59