English version of this page

Tall og fakta

Nøkkeltall for 2017

Vitenskapelige publikasjoner 385
Profesjonsstudier 1
Masterprogram 5-årig 1
Bachelorprogram
Antall registrerte studenter 587*
Antall kandidater på ph.d.-programmet 152**
Avlagte doktorgrader 22
Vitenskapelige årsverk 197
Vitenskapelig ansatte personer 239
Tekniske årsverk 56
Teknisk ansatte personer 70
Administrative årsverk 32
Administrative personer 40
Økonomi 301 mill.
Del av budsjett som er eksternt finansiert 45 %
Aktive forskningsprosjekt gjennom året med ekstern finansiering 210

*) 387 av disse er på profesjonsstudiet i medisin og 200 på studieprogrammene i ernæring.

**) Antall kandidater pr. høst 2018, innrapportert til DBH 15.10.18.

Publisert 9. juni 2017 09:56 - Sist endret 5. nov. 2018 16:18