English version of this page

Tall og fakta

Nøkkeltall for 2020

Vitenskapelige publikasjoner 385
Profesjonsstudier 1
Masterprogram 5-årig 1
Bachelorprogram
Antall registrerte studenter 576*
Antall kandidater på ph.d.-programmet 155**
Avlagte doktorgrader 24
Vitenskapelige årsverk 240
Vitenskapelig ansatte personer 284
Tekniske årsverk 65
Teknisk ansatte personer 76
Administrative årsverk 38
Administrative personer 44
Økonomi 413 mill.
Del av budsjett som er eksternt finansiert 52 %
Aktive forskningsprosjekt gjennom året med ekstern finansiering 184

*) 398 av disse er på profesjonsstudiet i medisin og 154 på studieprogrammene i ernæring.

**) Antall kandidater pr. vår 2021, innrapportert til DBH 15.02.21.

 

Kilder til offisielle tall og fakta om instituttet

Les mer: Samlede tall for fakultetet

Publisert 9. juni 2017 09:56 - Sist endret 6. mai 2021 13:28