English version of this page

Tall og fakta

Nøkkeltall for 2021

Vitenskapelige publikasjoner 410
Profesjonsstudier 1
Masterprogram 5-årig 1
Bachelorprogram
Antall registrerte studenter 584*
Antall kandidater på ph.d.-programmet 150**
Avlagte doktorgrader 17
Vitenskapelige årsverk 242
Vitenskapelig ansatte personer 276
Tekniske årsverk 62
Teknisk ansatte personer 69
Administrative årsverk 42
Administrative personer 40
Økonomi 380 mill.
Del av budsjett som er eksternt finansiert 44 %
Aktive forskningsprosjekt gjennom året med ekstern finansiering 184

*) 424 av disse er på profesjonsstudiet i medisin og 160 på studieprogrammene i ernæring.

**) Antall kandidater pr. vår 2021, innrapportert til DBH 15.02.22.

***) Tallet er fra 2020, tall fra 2021 er forsinket.

Kilder til offisielle tall og fakta om instituttet

Les mer: Samlede tall for fakultetet

Publisert 9. juni 2017 09:56 - Sist endret 19. juli 2022 11:21