English version of this page

Tall og fakta

Nøkkeltall for 2018

Vitenskapelige publikasjoner 369
Profesjonsstudier 1
Masterprogram 5-årig 1
Bachelorprogram
Antall registrerte studenter 560*
Antall kandidater på ph.d.-programmet 172**
Avlagte doktorgrader 24
Vitenskapelige årsverk 217
Vitenskapelig ansatte personer 260
Tekniske årsverk 63
Teknisk ansatte personer 74
Administrative årsverk 33
Administrative personer 42
Økonomi 340 mill.
Del av budsjett som er eksternt finansiert 45 %
Aktive forskningsprosjekt gjennom året med ekstern finansiering 219

*) 401 av disse er på profesjonsstudiet i medisin og 159 på studieprogrammene i ernæring.

**) Antall kandidater pr. høst 2019, innrapportert til DBH 15.10.19.

Publisert 9. juni 2017 09:56 - Sist endret 12. nov. 2019 14:03