English version of this page

Tall og fakta

Nøkkeltall for 2019

Vitenskapelige publikasjoner 381
Profesjonsstudier 1
Masterprogram 5-årig 1
Bachelorprogram
Antall registrerte studenter 552*
Antall kandidater på ph.d.-programmet 149**
Avlagte doktorgrader 29
Vitenskapelige årsverk 231
Vitenskapelig ansatte personer 278
Tekniske årsverk 66
Teknisk ansatte personer 81
Administrative årsverk 39
Administrative personer 47
Økonomi 328 mill.
Del av budsjett som er eksternt finansiert 42%
Aktive forskningsprosjekt gjennom året med ekstern finansiering 208

*) 398 av disse er på profesjonsstudiet i medisin og 154 på studieprogrammene i ernæring.

**) Antall kandidater pr. vår 2019, innrapportert til DBH 15.02.20.

Publisert 9. juni 2017 09:56 - Sist endret 15. juni 2020 22:57