Dag Steinar Thelle

Professor emeritus

Faglige interesser

 • Epidemiologiske metoder i medisin og biofag
 • Kroniske sykdommers epidemiologi
 • Forebyggende kardiologi
 • Undervisning

Undervisning

 • Kurs i klinisk, epidemiologisk og samfunnsmedisinsk forskning for PhD-studenter
 • Videregående kurs i epidemiologiske metoder for PhD-studenter

Bakgrunn

Utdanning

 • Cand. med. Universitetet i Bergen, 1966
 • Dr. med. Universitetet i Tromsø, 1979
 • Combined course in statistics and epidemiology, London School of Hygiene and Tropical Medicine, 1981-82

Vitenskapelige stillinger

 • 1973-76 Lektor i indremedisin, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Tromsø
 • 1978-84 Lektor i forebyggende medisin, Institutt for samfunnsmedisin, Universitetet  i Tromsø
 • 1981-82 “Honorary lecturer”, Dept. Of Clinical Epidemiology and General Practice,  Royal Free Hospital Medical School, London
 • 1984-88 Professor i forebyggende medisin, Institutt for samfunnsmedisin, Universitetet i Tromsø
 • 1988-89 Professor i epidemiologi, Nordic School of Public Health, Göteborg
 • 1990 Forskningssjef, Statens helseundersøkelser, Oslo
 • 1991-94 Professor i epidemiologi, Nordic School of Public Health, Göteborg
 • 1994-99 Professor i epidemiologi, Institutt for samfunnsmedisinske fag og allmennmedisin, Universitetet i Oslo
 • 1999-2006 Professor i kardiovaskular epidemiologi og prevensjon, Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet
 • 2006- Professor i epidemiologi, Avd. for biostatistikk, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Verv

Redaktør, European Journal of Epidemiology

Samarbeid

 • Avdeling for folkesykdommer, Nasjonalt folkehelseinstitutt, Oslo
 • Avdeling for samfunnsmedisin og global helse, Universitetet i Oslo
 • Avdeling for ernæring, Universitetet i Oslo
 • Institutt for samfunnsmedisin, Universitetet i Tromsø
 • Institutionen för medicin, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
Emneord: Epidemiologi, Forskningsmetoder, Kroniske sykdommer, Hjerte kar og lunger, Intervensjon og forebygging

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Thelle, Dag Steinar (2015). Epidemiology. A basis for public health and disease prevention. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-41220-0. 320 s.
 • Thelle, Dag Steinar & Løchen, Maja-Lisa (2010). Kaotiske hjerter- atrieflimmer, en moderne epidemi, Gyldendal 2010. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205405431. 225 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Svanæs, Dag; Kvåle, Gunnar; Klein, Jørn & Thelle, Dag Steinar (2021). Flørter med flokkimmunitet. Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Thelle, Dag Steinar (2020). Alcohol and heart health: The need for a randomized controlled trial. European Journal of Preventive Cardiology (EJPC). ISSN 2047-4873. 27(18), s. 1964–1966. doi: 10.1177/2047487320914433.
 • Thelle, Dag Steinar (2020). Er alkohol sunt for hjertet? Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 140(9). doi: 10.4045/tidsskr.20.0187.
 • Thelle, Dag Steinar (2019). Middelhavskostens velsignelser? Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 139(9). doi: 10.4045/tidsskr.18.0876.
 • Thelle, Dag Steinar (2018). Coffee, caffeine and atrial fibrillation. European Journal of Preventive Cardiology (EJPC). ISSN 2047-4873. 25(10), s. 1053–1054. doi: 10.1177/2047487318778650.
 • Otterstad, Jan Erik; Munkhaugen, John; Ruddox, Vidar; Haffner, Johan F W; Thelle, Dag Steinar & Thelle, Dag S (2016). Utdatert kunnskapsgrunnlag for betablokkere etter hjerteinfarkt? Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 136(7), s. 624–627. doi: 10.4045/tidsskr.15.0884.
 • Barrett-Connor, Elizabeth; De Gaetano, Giovanni; Djoussé, Luc; Ellison, Robert Curtis; Estruch, Ramon & Finkel, Harvey [Vis alle 17 forfattere av denne artikkelen] (2016). Comments on moderate alcohol consumption and mortality. Journal of Studies on Alcohol and Drugs. ISSN 1937-1888. 77(5), s. 834–836. doi: 10.15288/jsad.2016.77.834.
 • Morseth, Bente; Graff-Iversen, Sidsel; Jacobsen, Bjarne K.; Jørgensen, Lone; Nyrnes, Audhild & Thelle, Dag Steinar [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2016). Associations between physical activity and atrial fibrillation: Is resting heart rate a mediator? Medicine & Science in Sports & Exercise. ISSN 0195-9131. 48.
 • Morseth, Bente; Graff-Iversen, Sidsel; Jacobsen, Bjarne K.; Jørgensen, Lone; Nyrnes, Audhild & Thelle, Dag Steinar [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2016). Associations between physical activity and atrial fibrillation: Is resting heart rate a mediator?
 • Thelle, Dag Steinar & Laake, Petter (2015). Epidemiology. I Laake, Petter; Benestad, Haakon Breien & Olsen, Bjørn Reino (Red.), Research in Medical and Biological Sciences: From Planning and Preparation ot Grant Application and Publication.. Academic Press. ISSN 978-0-12-799943-2. s. 275–320.
 • Gulsvik, Anne Kristine; Myrstad, Marius & Thelle, Dag Steinar (2014). Re: Fysisk aktivitet, røyking og dødelighet hos menn som deltok i Oslo-undersøkelsene i 1972 og 2000. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 134(22). doi: 10.4045/tidsskr.14.1357.
 • Thelle, Dag Steinar (2014). Endelig et norsk hjerteinfarktregister :. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 134(19). doi: 10.4045/tidsskr.14.1148.
 • Thelle, Dag Steinar (2014). Validity and selection. Scandinavian Cardiovascular Journal. ISSN 1401-7431. 48(5), s. 259–261. doi: 10.3109/14017431.2014.957237.
 • Thelle, Dag Steinar (2012). Are observational data on therapeutic outcome trustworthy? Scandinavian Cardiovascular Journal. ISSN 1401-7431. 46(5), s. 252–253. doi: 10.3109/14017431.2012.711847.
 • Thelle, Dag Steinar; Tverdal, Aage & Selmer, Randi Marie (2012). Is the use of cholesterol in mortality risk algorithms in clinical guidelines valid? Ten years prospective data from the Norwegian HUNT 2 study. Journal of Evaluation In Clinical Practice. ISSN 1356-1294. 18(1), s. 169–169. doi: 10.1111/j.1365-2753.2011.01813.x.
 • Thelle, Dag Steinar; Tverdal, Aage & Selmer, Randi (2012). Is the use of cholesterol in mortality risk algorithms in clinical guidelines valid? Ten years prospective data from the Norwegian HUNT 2 study. Journal of Evaluation In Clinical Practice. ISSN 1356-1294. 18(6), s. 1219–1219. doi: 10.1111/j.1365-2753.2012.01833.x.
 • Thelle, Dag Steinar (2011). Case fatality of acute myocardial infarction: an emerging gender gap. European Journal of Epidemiology (EJE). ISSN 0393-2990. 26(11), s. 829–831. doi: 10.1007/s10654-011-9627-9.
 • Løchen, Maja-Lisa & Thelle, Dag Steinar (2010). Helseforetaket må betale. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Laake, Petter & Thelle, Dag Steinar (2010). Are mid-pregnancy androgen levels negatively associated with breastfeeding? Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. ISSN 0001-6349. 89(5), s. 722–723. doi: 10.3109/00016341003657942.
 • Thelle, Dag Steinar & Arnesen, Egil (2010). CRP-nivå som risikomarkør for hjerte- og karsykdom? Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 130(5), s. 512–514.
 • Thelle, Dag Steinar (2009). STROBE and STREGA: instruments for improving transparency and quality of reporting scientific results. European Journal of Epidemiology (EJE). ISSN 0393-2990. 24(1), s. 7–8. doi: 10.1007/s10654-008-9303-x.
 • Thelle, Dag Steinar (2009). The dynamics of cardiovascular epidemiology. European Journal of Epidemiology (EJE). ISSN 0393-2990. 24(12), s. 725–726. doi: 10.1007/s10654-009-9407-y.
 • Thelle, Dag Steinar (2008). Bias- methods for assessment.
 • Thelle, Dag Steinar (2008). Milk as a cardiovascular risk factor.
 • Gjertsen, Finn; Ekeberg, Øivind; Thelle, Dag Steinar & Vollrath, Margarete E. (2015). Assessing the comparability of injury mortality statistics with reference to suicide, classification systems, and firearms legislation. Universitetet i Oslo. ISSN 9788282648950.
 • Vollset, Stein Emil; Tell, Grethe S; Thelle, Dag Steinar; Tretli, Steinar; Tverdal, Aage & Vatten, Lars Johan (2012). Dødelighet og dødsårsaker i Norge gjennom 60 år 1951-2010. Nasjonalt folkehelseinstitutt. ISSN 978-82-8082-524-7. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 13. apr. 2011 10:41 - Sist endret 25. feb. 2019 12:59

Prosjekter