English version of this page

Effekt av høyde på risikofaktorer for hjertesykdommer (avsluttet)

Prosjektet ønsker å estimerere utbredelsen av metabolsk syndrom og å identifisere risikofaktorer for hjertesykdom i tibetanske bosetninger i høytliggende områder.

Prosjektets hovedside er på engelsk

Publisert 6. mai 2011 09:32 - Sist endret 24. juni 2014 11:21

Kontakt

Prosjektleder:

Espen Bjertness

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere