Dag Steinar Thelle

Professor emeritus

Faglige interesser

 • Epidemiologiske metoder i medisin og biofag
 • Kroniske sykdommers epidemiologi
 • Forebyggende kardiologi
 • Undervisning

Undervisning

 • Kurs i klinisk, epidemiologisk og samfunnsmedisinsk forskning for PhD-studenter
 • Videregående kurs i epidemiologiske metoder for PhD-studenter

Bakgrunn

Utdanning

 • Cand. med. Universitetet i Bergen, 1966
 • Dr. med. Universitetet i Tromsø, 1979
 • Combined course in statistics and epidemiology, London School of Hygiene and Tropical Medicine, 1981-82

Vitenskapelige stillinger

 • 1973-76 Lektor i indremedisin, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Tromsø
 • 1978-84 Lektor i forebyggende medisin, Institutt for samfunnsmedisin, Universitetet  i Tromsø
 • 1981-82 “Honorary lecturer”, Dept. Of Clinical Epidemiology and General Practice,  Royal Free Hospital Medical School, London
 • 1984-88 Professor i forebyggende medisin, Institutt for samfunnsmedisin, Universitetet i Tromsø
 • 1988-89 Professor i epidemiologi, Nordic School of Public Health, Göteborg
 • 1990 Forskningssjef, Statens helseundersøkelser, Oslo
 • 1991-94 Professor i epidemiologi, Nordic School of Public Health, Göteborg
 • 1994-99 Professor i epidemiologi, Institutt for samfunnsmedisinske fag og allmennmedisin, Universitetet i Oslo
 • 1999-2006 Professor i kardiovaskular epidemiologi og prevensjon, Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet
 • 2006- Professor i epidemiologi, Avd. for biostatistikk, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Verv

Redaktør, European Journal of Epidemiology

Samarbeid

 • Avdeling for folkesykdommer, Nasjonalt folkehelseinstitutt, Oslo
 • Avdeling for samfunnsmedisin og global helse, Universitetet i Oslo
 • Avdeling for ernæring, Universitetet i Oslo
 • Institutt for samfunnsmedisin, Universitetet i Tromsø
 • Institutionen för medicin, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
Emneord: Epidemiologi, Forskningsmetoder, Kroniske sykdommer, Hjerte kar og lunger, Intervensjon og forebygging
Publisert 13. apr. 2011 10:41 - Sist endret 25. feb. 2019 12:59

Prosjekter

 • Fysisk aktivitet i fritid og atrieflimmer
 • Risikofaktorer for hjerte- og karsykdommer med spesiell vekt på samspillet mellom livsstil, genetiske polymorfier, sosiale forhold, psykisk uhelse og risiko for koronar hjertesykdom