Nolwenn Briand

Forsker og prosjektleder - Stamcelleepigenetikk
Bilde av Nolwenn Briand
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Sognsvannsveien 9 Domus Medica 0372 Oslo
Postadresse Postboks 1046 Blindern 0317 Oslo

Kjernearkitektur i lipodystrofiske laminopatier

Mutasjoner i lamin A (LMNA) genet som koder for lamin A/C forårsaker ulike laminopatier, blandt annet familiær partiell lipodystrofi av Dunnigan type 2 (FPLD2). FPLD2 påvirker fettvev ulikt i ulike fettdepoter, og fører til metabolske sykdommer. Noen av mutasjonene i lamin A/C påvirker det adipogene potensialet til fettstamceller, samt endotelcellefunksjon. Den sistnevnte er assosiert med aterosklerose, som ofte påvises hos FPLD2-pasienter. Ved hjelp av celler fra FPLD2-pasienter og muterte progenitorceller, undersøker vi hvordan lipodystrofiske lamin A-mutasjoner dysregulerer de fettdepot-spesifikke stamcellenes kjernearkitektur og funksjon. Til dette bruker vi cellebiologi i kombinasjon med high-throughput genomikk. Les mer om vår forskning på de engelske sidene her.

Publikasjoner

Briand N, Collas P (2020). Lamina-associated domains: peripheral matters and internal affairs. Genome Biol 21(1):85.

Briand N, Guénantin AC, Jeziorowska D, Shah A, Mantecon M, Capel E, Garcia M, Oldenburg A, Paulsen J, Hulot JS, Vigouroux C, Collas P (2018). The lipodystrophic hotspot lamin A p.R482W mutation deregulates the mesodermal inducer T/Brachyury and early vascular differentiation gene networks. Hum Mol Genet 27(8):1447-1459.

Oldenburg AR, Briand N, Sørensen AL, Cahyani I, Shah A, Moskaug JØ, Collas P (2017). A lipodystrophy-causing lamin A mutant alters conformation and epigenetic regulation of the anti-adipogenic MIR335 locus. J Cell Biol 216(9):2731-2743.

Guénantin AC, Briand N, Capel E, Dumont F, Morichon R, Provost C, Stillitano F, Jeziorowska D, Siffroi JP, Hajjar RJ, Fève B, Hulot JS, Collas P, Capeau J, Vigouroux C (2017). Functional human beige adipocytes from induced pluripotent stem cellsDiabetes 66(6):1470-1478.

Paulsen J, Sekelja M, Oldenburg AR, Barateau A, Briand N, Delbarre E, Shah, A, Sørensen AL, Vigouroux C, Biendia B, Collas P (2017). Chrom3D: three-dimensional genome modeling from Hi-C and nuclear lamin-genome contacts. Genome Biol 18(1):21.

Vadrot N, Duband-Goulet I, Cabet E, Attanda W, Barateau A, Vicart P, Gerbal F, Briand N, Vigouroux C, Oldenburg AR, Lund EG, Collas P, Buendia B (2015). The p.R482W substitution in A-type lamins deregulates SREBP1 activity in Dunnigan-type familial partial lipodystrophyHum Mol Genet 24(7):2069-20109.

Briand N, Prado C, Mabilleau G, Lasnier F, Le Lièpvre X, Covington JD, Ravussin E, Le Lay S, Dugail I (2014). Caveolin-1 expression and cavin stability regulate caveolae dynamics in adipocyte lipid store fluctuation. Diabetes 63(12):4032-44.

Briand N, Le Lay S, Sessa WC, Ferré P, Dugail I (2011). Distinct roles of endothelial and adipocyte caveolin-1 in macrophage infiltration and adipose tissue metabolic activity. Diabetes 60(2):448-53.

Le Lay S, Briand N, Blouin CM, Chateau D, Prado C, Lasnier F, Le Liepvre X, Hajduch E, Dugail I (2010). The lipoatrophic caveolin-1 deficient mouse model reveals autophagy in mature adipocytes. Autophagy 6(6):754-63.

Briand N, Dugail I, Le Lay S. 2011. Cavin proteins: New players in the caveolae field. Biochimie 93(1):71-7.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. nov. 2018 15:39 - Sist endret 1. mars 2021 11:02