English version of this page

Kromatinregulering i fettstamceller

Cellers funksjon programmeres av samspill mellom flere nivåer av genregulering. Vårt laboratorium er interessert i å avdekke epigenetiske faktorer som bestemmer hvilket potensiale stamceller har for differensiering, så vel som aspekter ved kjernesignalering og arkitektur, koblet til stamcellers differensieringskapasitet.

The Collas lab

Collas lab 2019 (fra venstre): Aurélie Nathalie Pascale Bellanger, Qiong Fan, Julia-Kristina Madsen-Østerbye, Thomas Germier, Sumithra Maud Taraldsen, Thomas Sæther, Philippe Collas, Coen Campsteijn, Louise Petersen, Tharvesh Moideen Liyakat Ali, Kristin Vekterud, Annemijn Arns, Nolwenn Briand, Anita Løvstad Sørensen, Evdokiia Potolitsyna, Sissel Eikvar, Annaëlle Brunet.

Forskningsprosjekter

 

Les mer på de engelske sidene til forskningsgruppen for kromatinegulering i stamceller.

 

Publisert 9. mars 2011 16:23 - Sist endret 5. feb. 2020 10:02

Kontakt

Postadresse
Postboks 1112 Blindern
0317 Oslo

Besøksadresse
Rom 2250
Avd. for molekylærmedisin
Domus Medica Gaustad
Sognsvannsveien 9
0372 Oslo

Gruppeleder