Andreas Lossius

Førsteamanuensis - Seksjon for anatomi
Bilde av Andreas Lossius
English version of this page
Mobiltelefon +47 93068515
Brukernavn
Andre tilknytninger Institutt for pedagogikk (Student)

Faglige interesser

Vårt forskningsfelt er nevroimmunologi med fokus på multippel sklerose (MS). Forskningsgruppes hovedmål er å kartlegge den skadelige immunresponsen i sentralnervesystemet hos pasienter med MS. Ved å kombinere molekylærbiologi, proteomikk og cellebiologi undersøker vi immunceller som T- og B-celler i blod og cerebrospinalvæske. Vi har blant annet kartlagt T- og B-cellepopulasjonene i cerebrospinalvæsken hos MS-pasienter i detalj gjennom dypsekvensering av reseptorgener. I nåværende prosjekter fokuserer vi på de patogenetiske mekanismene bak B-celleresponsen ved MS og hva som kan forklare syntesen av immunglobuliner i cerebrospinalvæsken.

Bakgrunn

 • Ph. d. 2014, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo
 • Cand. med. 2005, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Curriculum vitae (CV)

Publikasjoner

 • Høglund, Rune Alexander; Torsetnes, Silje Bøen; Lossius, Peter Andreas Vold; Bogen, Bjarne; Homan, E. Jane; Bremel, Robert & Holmøy, Trygve (2019). Human cysteine cathepsins degrade immunoglobulin G in vitro in a predictable manner. International Journal of Molecular Sciences.  ISSN 1422-0067.  20:4843(19), s 1- 19 . doi: 10.3390/ijms20194843 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Myhr, Kjell-Morten; Torkildsen, Øivind; Lossius, Peter Andreas Vold; Bø, Lars & Holmøy, Trygve (2019). B cell depletion in the treatment of multiple sclerosis. Expert Opinion on Biological Therapy.  ISSN 1471-2598.  19(3), s 261- 271 . doi: 10.1080/14712598.2019.1568407
 • Tomescu-Baciu, Alina; Johansen, Jorunn; Holmøy, Trygve; Greiff, Victor; Stensland, Maria; De Souza, Gustavo Antonio; Vartdal, Frode & Lossius, Peter Andreas Vold (2019). Persistence of intrathecal oligoclonal B cells and IgG in multiple sclerosis. Journal of Neuroimmunology.  ISSN 0165-5728.  333:576966, s 1- 7 . doi: 10.1016/j.jneuroim.2019.576966 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Høglund, Rune Alexander; Polak, Justyna; Vartdal, Frode; Holmøy, Trygve & Lossius, Peter Andreas Vold (2018). B-cell composition in the blood and cerebrospinal fluid of multiple sclerosis patients treated with dimethyl fumarate. Multiple Sclerosis and Related Disorders.  ISSN 2211-0348.  26, s 90- 95 . doi: 10.1016/j.msard.2018.08.032 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Tomescu-Baciu, Alina; Vartdal, Frode; Holmøy, Trygve; Vedeler, Christian A. & Lossius, Peter Andreas Vold (2018). G1m1 predominance of intrathecal virus-specific antibodies in multiple sclerosis. Annals of clinical and translational neurology.  ISSN 2328-9503.  5(10), s 1303- 1309 . doi: 10.1002/acn3.642 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Høglund, Rune Alexander; Lossius, Peter Andreas Vold; Johansen, Jorunn; Homan, Jane; Saltyte Benth, Jurate; Robins, Harlan; Bogen, Bjarne; Bremel, Robert D & Holmøy, Trygve (2017). In silico prediction analysis of idiotope-driven T-B cell collaboration in multiple sclerosis. Frontiers in Immunology.  ISSN 1664-3224.  8 . doi: 10.3389/fimmu.2017.01255 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lossius, Peter Andreas Vold; Tomescu-Baciu, Alina; Holmøy, Trygve; Vedeler, Christian A.; Røsjø, Egil Rørvik; Lorentzen, Åslaug Rudjord; Casetta, Ilaria & Vartdal, Frode (2017). Selective intrathecal enrichment of G1m1-positive B cells in multiple sclerosis. Annals of clinical and translational neurology.  ISSN 2328-9503.  4(10), s 756- 761 . doi: 10.1002/acn3.451 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Røsjø, Egil Rørvik; Lossius, Peter Andreas Vold; Abdelmagid, Nada; Lindstrøm, Jonas Christoffer; Kampman, Margitta Theodora; Jørgensen, Lone; Sundström, Peter; Olsson, Tomas; Steffensen, Linn Hofsøy; Torkildsen, Øivind & Holmøy, Trygve (2017). Effect of high-dose vitamin D3 supplementation on antibody responses against Epstein-Barr virus in relapsing-remitting multiple sclerosis. Multiple Sclerosis.  ISSN 1352-4585.  23(3), s 395- 402 . doi: 10.1177/1352458516654310
 • Lossius, Peter Andreas Vold; Johansen, Jorunn; Vartdal, Frode & Holmøy, Trygve (2016). High-throughput sequencing of immune repertoires in multiple sclerosis. Annals of clinical and translational neurology.  ISSN 2328-9503.  3(4), s 295- 306 . doi: 10.1002/acn3.295 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Johansen, Jorunn; Vartdal, Frode; Desmarais, Cindy; Tutturen, Astrid Elisabeth Voorham; De Souza, Gustavo Antonio; Lossius, Peter Andreas Vold & Holmøy, Trygve (2015). Intrathecal BCR transcriptome in multiple sclerosis versus other neuroinflammation: Equally diverse and compartmentalized, but more mutated, biased and overlapping with the proteome. Clinical Immunology.  ISSN 1521-6616.  160(2), s 211- 225 . doi: 10.1016/j.clim.2015.06.001
 • Løken-Amsrud, Kristin Ingeleiv; Lossius, Peter Andreas Vold; Torkildsen, Øivind & Holmøy, Trygve (2015). Miljøets betydning ved multippel sklerose. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  135(9), s 856- 860 . doi: 10.4045/tidsskr.14.0751
 • Wesnes, Kristin; Riise, Trond; Casetta, Ilaria; Drulovic, Jelena; Granieri, Enrico; Holmøy, Trygve; Kampman, Margitta Theodora; Landtblom, Anne Marie; Lauer, Klaus; Lossius, Peter Andreas Vold; Magalhaes, Sandra; Pekmezovic, Tatjana; Bjørnevik, Kjetil Lauvland; Wolfson, Christina; Pugliatti, Maura & Myhr, Kjell-Morten (2015). Body size and the risk of multiple sclerosis in Norway and Italy: The EnvIMS study. Multiple Sclerosis.  ISSN 1352-4585.  21(4), s 388- 395 . doi: 10.1177/1352458514546785
 • Bjørnevik, Kjetil Lauvland; Riise, Trond; Casetta, Ilaria; Drulovic, Jelena; Granieri, Enrico; Holmøy, Trygve; Kampman, Margitta Theodora; Landtblom, Anne-Marie; Lauer, Klaus; Lossius, Peter Andreas Vold; Magalhaes, Sandra; Myhr, Kjell-Morten; Pekmezovic, Tatjana; Wesnes, Kristin; Wolfson, Christina & Pugliatti, Maura (2014). Sun exposure and multiple sclerosis risk in Norway and Italy: The EnvIMS study. Multiple Sclerosis.  ISSN 1352-4585.  20(8), s 1042- 1049 . doi: 10.1177/1352458513513968
 • Lossius, Peter Andreas Vold; Johansen, Jorunn; Vartdal, Frode; Robins, Harlan; Saltyte Benth, Jurate; Holmøy, Trygve & Olweus, Johanna (2014). High-throughput sequencing of TCR repertoires in multiple sclerosis reveals intrathecal enrichment of EBV-reactive CD8+ T cells. European Journal of Immunology.  ISSN 0014-2980.  44(11), s 3439- 3452 . doi: 10.1002/eji.201444662
 • Lossius, Peter Andreas Vold; Riise, Trond; Pugliatti, Maura; Bjørnevik, Kjetil Lauvland; Casetta, Ilaria; Drulovic, Jelena; Granieri, Enrico; Kampman, Margitta Theodora; Landtblom, Anne Marie; Lauer, Klaus; Magalhaes, Sandra; Myhr, Kjell-Morten; Pekmezovic, Tatjana; Wesnes, Kristin; Wolfson, Christina & Holmøy, Trygve (2014). Season of infectious mononucleosis and risk of multiple sclerosis at different latitudes; the EnvIMS Study. Multiple Sclerosis.  ISSN 1352-4585.  20(6), s 669- 674 . doi: 10.1177/1352458513505693
 • Holmøy, Trygve; Lossius, Peter Andreas Vold; Gundersen, Thomas Erik; Moen, Stine Marit; Castellazzi, Massimilano; Fainardi, Enrico & Casetta, Ilaria (2012). Intrathecal levels of vitamin D and IgG in multiple sclerosis. Acta Neurologica Scandinavica.  ISSN 0001-6314.  125(6), s e28- e31 . doi: 10.1111/j.1600-0404.2011.01577.x
 • Vold, Lossius Peter Andreas; Johansen, Jorunn; Torkildsen, Øivind; Vartdal, Frode & Holmøy, Trygve (2012). Epstein-Barr Virus in Systemic Lupus Erythematosus, Rheumatoid Arthritis and Multiple Sclerosis—Association and Causation. Viruses.  ISSN 1999-4915.  4(12), s 3701- 3730 . doi: 10.3390/v4123701
 • Lossius, Peter Andreas Vold; Vartdal, Frode & Holmøy, Trygve (2011). Vitamin D sensitive EBNA-1 specific T cells in the cerebrospinal fluid of patients with multiple sclerosis. Journal of Neuroimmunology.  ISSN 0165-5728.  240, s 87- 96 . doi: 10.1016/j.jneuroim.2011.09.011

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 7. jan. 2020 09:16 - Sist endret 19. feb. 2020 21:56

Forskergrupper