Andreas Lossius

Førsteamanuensis - Seksjon for anatomi
Bilde av Andreas Lossius
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Sognsvannsveien 9 Domus Medica 0372 Oslo
Postadresse Postboks 1105 Blindern 0317 Oslo
Andre tilknytninger Institutt for pedagogikk (Student)

Faglige interesser

Vårt forskningsfelt er nevroimmunologi med fokus på multippel sklerose (MS). Forskningsgruppes hovedmål er å kartlegge den skadelige immunresponsen i sentralnervesystemet hos pasienter med MS. Ved å kombinere molekylærbiologi, proteomikk og cellebiologi undersøker vi immunceller som T- og B-celler i blod og cerebrospinalvæske. Vi har blant annet kartlagt T- og B-cellepopulasjonene i cerebrospinalvæsken hos MS-pasienter i detalj gjennom dypsekvensering av reseptorgener. I nåværende prosjekter fokuserer vi på de patogenetiske mekanismene bak B-celleresponsen ved MS og hva som kan forklare syntesen av immunglobuliner i cerebrospinalvæsken.

Bakgrunn

  • Ph. d. 2014, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo
  • Cand. med. 2005, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Curriculum vitae (CV)

Publisert 7. jan. 2020 09:16 - Sist endret 19. feb. 2020 21:56

Forskergrupper