Klinisk nevrofaglig forskningsgruppe, Ahus

Gruppen fokuserer på å avdekke tidlige hjerneorganiske endringer ved demenssykdommer (som Alzheimer, Parkinson og vaskulært betinget kognitiv svikt) med langsiktig mål om å utvikle intervensjon og/eller sykdomsmodifiserende behandling før pasienten har fått demens.

Bilde av forskningsgruppen

Om gruppen

Vi benytter billeddannende teknikker (PET, MRI), proteomikk, nevrokjemi og nevropsykologi sammen med vanlige nevrologisk kliniske metoder som forskningsverktøy både klinisk og tverrfaglig. Samtidig driver vi fullverdig klinisk oppfølging av pasienter med begynnende kognitiv svikt og demens. Vi driver utprøvingsstudier, dels sammen med internasjonale farmasøytiske firmaer og dels med norske firmaer, inkludert partnere innen spesialisert medisinsk ernæring.

Prosjekter

  • Prosjekt 1: Dementia Disease Initiation. Tverr-regionalt prosjekt som sikter mot etablering av ens diagnostikk spesielt med hensyn på biomarkører ved alle universitetssentre
  • Prosjekt 2: BIOMARKAPD. Europeisk samarbeidsprosjekt for standardisering og utvikling av biomarkører spesielt for Alzheimer og Parkinson
  • Prosjekt 3: Understanding early events in Alzheimer’s disease pathogenesis. Prosjektet følger pasienter med kognitiv svikt, ikke demens over tid, for å finne ut hva som utløser progresjon til demens. Billedundersøkelser, blod- og spinalvæskeprøver står sentralt
  • Prosjekt 4: Preclinical and mild cognitive impairment: Neuropsychological profiles and biomarkers. Prosjektet fokuserer på kognitive forandringer før demens
  • Prosjekt 5: Mekanismer og biomarkører ved Lewy legeme sykdom. Prosjektet følger pasienter med Lewy legeme sykdom som f.eks. Parkinson i tidlig fase. Spesielt fokus på tidlige kognitive symptomer for å finne ut hva som utløser progresjon til demens. Billedundersøkelser, blod- og spinalvæskeprøver står sentralt.  

Samarbeid

Nevrokjemi ved Ahus, Sahlgrenska Universitetssjukehuset, intervensjonssenteret, Oslo Universitetssykehus (OUS), PET-senteret, OUS, NY State University (USA) og et flertall andre europeiske grupper, blant annet samarbeidsprosjektet " EU Joint Programme -  Neurodegenerative Disease (JPND)".

Publisert 21. mars 2012 14:00 - Sist endret 5. feb. 2021 11:41