Etter- og videreutdanning

Institutt for medisinske basalfag tilbyr etterutdanning for helsepersonell