English version of this page

Kontaktinformasjon for studier ved Det medisinske fakultet

Opptak og registrering

 • opptak og studiekompetanse
 • semesteravgift
 • internasjonale studenter

 

Studietilbud og generell studieinformasjon  

 • Medisinstudiet og ernæring i fellessemestrene
 • Bekreftelser
 • Eksamen
 • Godkjenning av ekstern utdanning
 • Utsettelse av verneplikt eller siviltjeneste

MED-studieinfo

Telefon: 22 85 11 36

E-post: med-studieinfo@medisin.uio.no

Studieinformasjon for bachelor og masterstudenter

 • Gjennomføring av studieprogram
 • Utdanningsplan
 • Permisjon
 • Utsatt studiestart

Utveksling

IT-tjenester for studenter

 • Brukernavn og passord
 • Oppsyn med pc-stuer

Hvor får du veiledning?

Har du spørsmål om studieprogrammet ditt, eller ønsker å drøfte forhold knyttet til dine studier kan du bestille en studieveiledningstime.