Læringsressurser ved instituttet

Oversikt kompendier

Oversikt over anatomi-kompendier for modul 1 og 2.

Anatomi

Disse sidene er adgangsbegrenset!

Kun studenter som har behov for tilgang som del av undervisningen kan logge inn. Ta kontakt med modulkordinator dersom du trenger tilgang.