Statistikkundervisning i SHSB-blokken i modul 1

Her finnes læringsressurser for ernærings-, medisin- og odontologistudenter i SHBS-blokken i modul 1.

Undervisningsplan

Undervisningsplan Våren 2022

Litteratur

  • Odd O. Aalen (red.) og medforfattere: Statistiske metoder i medisin og helsefag, Gyldendal Akademisk, 2. utgave 2018.
  • Martin Bland: An introduction to medical statistics. Third edition. Oxford University Press.

Veiledning i statistikk

Det blir drop-in veiledning via Zoom inntil videre. 

Tidene for veiledning er 

-18.01 kl 16-18

-25.01 kl 16-18

-01.02 kl 16-18

-08.02 kl 16-18

-15.02 kl 16-18

-22.02 kl 16-18

-01.03 kl 16-18

Zoom-link til veiledningen finner dere i timeplanen for uke 3. 

                                                                                                                                                                                                                     

Gruppeøvelser i statistikk

Inndeling i grupper

Kullet er inndelt i 16 grupper, nummerert fra 1 til 16, hver med 10 studenter. For gruppeøvelsene i statistikk deles disse gruppene på 10 studenter ytterligere i to: Vi får da gruppe 1A, 1B, til 19A og 19B

Gruppearbeidet

Gruppeøvelsene i statistikk krever studentaktivitet, under veiledning av lærer. Til hver øvelse vil én gruppe, f.eks. 1A forberede en presentasjon av løsning på oppgaven. Neste oppgave vil da bli presentert av 1B osv. Presentasjonen kan enten gjøres på tavle eller det kan lages en fil (Word, Pdf, PowerPoint eller lignende) som presenteres via PC og prosjektor.

Bruk av programpakken Stata

Et læringsmål for Blokk 1 undervisningen er at dere skal kunne bruke en statistisk programpakke (Stata) for analyse av noen enkle statistiske problemstillinger. Siden vi nå ikke kan gjennomføre undervisning i pc-stuene er vi fullstendig avhengige av at studentene kan kjøre Stata på egen PC. Dette krever at dere PÅ FORHÅND laster ned programpakken Stata SE. Dette kan gjøres via https://winprog.uio.no.

PC-øvelse i statistikk i kalenderuke 2:

Alle forbereder seg ved å gå gjennom Introduction to Stata 

Til øvelsesarbeidet forbereder alle seg ved å arbeide med Oppgave 1 og Oppgave 2.

Oppgavene gjennomgås med lærer via Zoom.

Gruppeøvelser i statistikk i kalenderuke 3:

Alle forbereder seg ved å arbeide med Oppgave 3, Oppgave 4 og Oppgave 5.

Oppgave 3 presenteres av gruppene 1A, 3A, 5A, 7A, 9A, 11A, 13A, 15A, 17A og 19A.

Oppgave 4 presenteres av gruppene 1B, 3B, 5B, 7B, 9B, 11B, 13B, 15B, 17B og 19B. 

Oppgave 5 presenteres av gruppene 2A, 4A, 6A, 8A, 10A, 12A, 14A, 16A, 18A og 19A. 

 

Gruppeøvelser i statistikk i kalenderuke 4:

Alle forbereder seg ved å arbeide med Oppgave 6, Oppgave 7 og Oppgave 8.

Oppgave 6 presenteres av gruppene 2B, 4B, 6B, 8B, 10B, 12B, 14B, 16B, 18B og 19B.

Oppgave 7 presenteres av gruppene 1A, 3A, 5A, 7A, 9A, 11A, 13A, 15A, 17A og 19A.

Oppgave 8 presenteres av gruppene 1B, 3B, 5B, 7B, 9B, 11B, 13B, 15B, 17B og 19B. 

Gruppeøvelser i statistikk i kalenderuke 5:

Alle forbereder seg ved å arbeide med Oppgave 9, Oppgave 10 og Oppgave 11.

Oppgave 9 presenteres av gruppene 2A, 4A, 6A, 8A, 10A, 12A, 14A, 16A, 18A og 19A.

Oppgave 10 presenteres av gruppene 2B, 4B, 6B, 8B, 10B, 12B, 14B, 16B, 18B og 19B.

Oppgave 11 presenteres av gruppene 1A, 3A, 5A, 7A, 9A, 11A, 13A, 15A, 17A og 19A.

Gruppeøvelser i statistikk i kalenderuke 6:

Alle forbereder seg ved å arbeide med Oppgave 12, Oppgave 13 og Oppgave 14.

Oppgave 12 presenteres av gruppene 1B, 3B, 5B, 7B, 9B, 11B, 13B, 15B, 17B og 19B

Oppgave 13 presenteres av gruppene 2A, 4A, 6A, 8A, 10A, 12A, 14A, 16A, 18A og 19A. 

Oppgave 14 presenteres av gruppene 2B, 4B, 6B, 8B, 10B, 12B, 14B, 16B, 18B og 19B.

Gruppeøvelser i statistikk i kalenderuke 7:

Alle forbereder seg på oppgave 15, 16, 17 og 18.

Oppgave 15 presenteres av gruppene 1A, 3A, 5A, 7A, 9A, 11A, 13A, 15A, 17A og 19A.

Oppgave 16 presenteres av gruppene 1B, 3B, 5B, 7B, 9B, 11B, 13B, 15B, 17B og 19B. 

Oppgave 17 presenteres av gruppene 2A, 4A, 6A, 8A, 10A, 12A, 14A, 16A, 18A og 19A.

Oppgave 18 presenteres av gruppene 2B, 4B, 6B, 8B, 10B, 12B, 14B, 16B, 18B og 19B. 

PC-øvelse i statistikk i kalenderuke 8:

Til øvelsesarbeidet forbereder alle seg ved å arbeide med Oppgave 19 og Oppgave 20.

Oppgavene gjennomgås med lærer via Zoom.

Gruppeøvelser felles mellom samfunnsmedisin og statistikk i kalenderuke 9:

Alle forbereder seg til oppgave 21.

Oppgave 21 del 1-2 presenteres av gruppene 1A, 3A, 5A, 7A, 9A, 11A, 13A, 15A, 17A og 19A.

Oppgave 21 del 3-10 presenteres av gruppene 1B, 3B, 5B, 7B, 9B, 11B, 13B, 15B, 17B og 19B. 

Gruppeøvelse felles mellom humanbiologi og statistikk i uke 10:

Alle forbereder seg på å presentere de fire fellesoppgavene i humanbiologi.

Oppgave 1 presenteres av gruppene 1A, 3A, 5A, 7A, 9A, 11A, 13A, 15A, 18A og 19A.

Oppgave 2 presenteres av gruppene 1B, 3B, 5B, 7B, 9B, 11B, 13B, 15B, 18B og 19B.

Oppgave 3 presenteres av gruppene 2A, 4A, 6A, 8A, 10A, 12A, 14A, 16A, 17A og 19A.

Gruppeøvelser i statistikk i kalenderuke 10:

Alle forbereder seg på oppgave 22, 23 og 24.

Oppgave 22 presenteres av gruppene 2B, 4B, 6B, 8B, 10B, 12B, 14B, 16B, 17B og 19B.

Oppgave 23 presenteres av gruppene 1A, 3A, 5A, 7A, 9A, 11A, 13A, 15A, 18A og 19A.

Oppgave 24 presenteres av gruppene 1B, 3B, 5B, 7B, 9B, 11B, 13B, 15B, 18B og 19B.

Eksamensressurser

Publisert 11. aug. 2014 14:27 - Sist endret 12. jan. 2022 07:38