Statistikkundervisning i SHSB-blokken i modul 1

Her finnes læringsressurser for ernærings-, medisin- og odontologistudenter i SHBS-blokken i modul 1.

Undervisningsplan

Undervisningsplan høsten 2020

Litteratur

  • Odd O. Aalen (red.) og medforfattere: Statistiske metoder i medisin og helsefag, Gyldendal Akademisk, 2. utgave 2018.
  • Martin Bland: An introduction to medical statistics. Third edition. Oxford University Press.

 

Veiledning i statistikk

Drop-in veiledning via Zoom vil bli gitt på følgende tider:
                             

·              Tirsdag 25/08 kl 17.00:-19.00

·              Tirsdag 01/09 kl 17.00:-19.00

·              Tirsdag 08/09 kl 17.00:-19.00

·              Tirsdag 15/09 kl 17.00:-19.00

·              Tirsdag 22/09 kl 17.00:-19.00

·              Tirsdag 29/09 kl 17.00:-19.00

·              Tirsdag 06/10 kl 17.00:-19.00

·              Tirsdag 13/10 kl 17.00:-19.00

 

Zoom link er lagt inn som ressurs i timeplanen under forelesning 25.8.

 

 

Gruppeøvelser i statistikk

Inndeling i grupper

Kullet er inndelt i 19 grupper, nummerert fra 1 til 19, hver med 10 studenter. For gruppeøvelsene i statistikk deles disse gruppene på 10 studenter ytterligere i to: De med etternavn som begynner på A-K blir gruppe A, de som har etternavn på L-Å blir B. Vi får da gruppe 1A, 1B, til 19A og 19B

 

Gruppearbeidet

Gruppeøvelsene i statistikk krever studentaktivitet, under veiledning av lærer. Til hver øvelse vil én gruppe, f.eks. 1A forberede en presentasjon av løsning på oppgaven. Neste oppgave vil da bli presentert av 1B osv. Presentasjonen kan enten gjøres på tavle eller det kan lages en fil (Word, Pdf, PowerPoint eller lignende) som presenteres via PC og prosjektor.

 

Bruk av programpakken Stata

Et læringsmål for Blokk 1 undervisningen er at dere skal kunne bruke en statistisk programpakke (Stata) for analyse av noen enkle statistiske problemstillinger. Siden vi nå ikke kan gjennomføre undervisning i pc-stuene er vi fullstendig avhengige av at studentene kan kjøre Stata på egen PC. Dette krever at dere PÅ FORHÅND laster ned programpakken Stata SE. Dette kan gjøres via https://winprog.uio.no.

 

PC-øvelse i statistikk i kalenderuke 34:

Alle forbereder seg ved å gå gjennom Introduction to Stata 

 

Til øvelsesarbeidet forbereder alle seg ved å arbeide med Oppgave 1 og Oppgave 2.

Oppgavene gjennomgås med lærer via Zoom.

 

Gruppeøvelser i statistikk i kalenderuke 35:

Alle forbereder seg ved å arbeide med Oppgave 3, Oppgave 4 og Oppgave 5.

Oppgave 3 presenteres av gruppene 1A, 3A, 5A, 7A, 9A, 11A, 13A, 15A og 17A.

Oppgave 4 presenteres av gruppene 1B, 3B, 5B, 7B, 9B, 11B, 13B, 15B og 17B. 

Oppgave 5 presenteres av gruppene 2A, 4A, 6A, 8A, 10A, 12A, 14A, 16A og 18A. 

 

Gruppeøvelser i statistikk i kalenderuke 36:

Alle forbereder seg ved å arbeide med Oppgave 6, Oppgave 7 og Oppgave 8.

Oppgave 6 presenteres av gruppene 2B, 4B, 6B, 8B, 10B, 12B, 14B, 16B og 18B.

Oppgave 7 presenteres av gruppene 1A, 3A, 5A, 7A, 9A, 11A, 13A, 15A og 19A.

Oppgave 8 presenteres av gruppene 1B, 3B, 5B, 7B, 9B, 11B, 13B, 15B og 19B. 

 

Gruppeøvelser i statistikk i kalenderuke 37:

Alle forbereder seg ved å arbeide med Oppgave 9, Oppgave 10 og Oppgave 11.

Oppgave 9 presenteres av gruppene 2A, 4A, 6A, 8A, 10A, 12A, 14A, 16A og 17A.

Oppgave 10 presenteres av gruppene 2B, 4B, 6B, 8B, 10B, 12B, 14B, 16B og 17B.

Oppgave 11 presenteres av gruppene 1A, 3A, 5A, 7A, 9A, 11A, 13A, 15A og 18A.

 

Gruppeøvelser i statistikk i kalenderuke 38:

Alle forbereder seg ved å arbeide med Oppgave 12, Oppgave 13 og Oppgave 14.

Oppgave 12 presenteres av gruppene 1B, 3B, 5B, 7B, 9B, 11B, 13B, 15B og 18B

Oppgave 13 presenteres av gruppene 2A, 4A, 6A, 8A, 10A, 12A, 14A, 16A og 19A. 

Oppgave 14 presenteres av gruppene 2B, 4B, 6B, 8B, 10B, 12B, 14B, 16B og 19B.

 

Gruppeøvelser i statistikk i kalenderuke 39:

Alle forbereder seg på oppgave 15, 16, 17 og 18.

Oppgave 15 presenteres av gruppene 1A, 3A, 5A, 7A, 9A, 11A, 13A, 15A og 17A.

Oppgave 16 presenteres av gruppene 1B, 3B, 5B, 7B, 9B, 11B, 13B, 15B og 17B. 

Oppgave 17 presenteres av gruppene 2A, 4A, 6A, 8A, 10A, 12A, 14A, 16A og 18A.

Oppgave 18 presenteres av gruppene 2B, 4B, 6B, 8B, 10B, 12B, 14B, 16B og 18B. 

 

PC-øvelse i statistikk i kalenderuke 40:

Til øvelsesarbeidet forbereder alle seg ved å arbeide med Oppgave 19 og Oppgave 20.

Oppgavene gjennomgås med lærer via Zoom.

 

Gruppeøvelser felles mellom samfunnsmedisin og statistikk i kalenderuke 40:

Alle forbereder seg til oppgave 21.

Oppgave 21 del 1-2 presenteres av gruppene 1A, 3A, 5A, 7A, 9A, 11A, 13A, 15A og 19A.

Oppgave 21 del 3-10 presenteres av gruppene 1B, 3B, 5B, 7B, 9B, 11B, 13B, 15B og 19B. 

Gruppeøvelse felles mellom humanbiologi og statistikk i uke 41:

Alle forbereder seg på å presentere de fire fellesoppgavene i humanbiologi.

Oppgave 1 presenteres av gruppene 1A, 3A, 5A, 7A, 9A, 11A, 13A, 15A og 17A.

Oppgave 2 presenteres av gruppene 1B, 3B, 5B, 7B, 9B, 11B, 13B, 15B og 17B.

Oppgave 3 presenteres av gruppene 2A, 4A, 6A, 8A, 10A, 12A, 14A, 16A og 18A.

 

Gruppeøvelser i statistikk i kalenderuke 41:

Alle forbereder seg på oppgave 22, 23 og 24.

Oppgave 22 presenteres av gruppene 2B, 4B, 6B, 8B, 10B, 12B, 14B, 16B og 18B.

Oppgave 23 presenteres av gruppene 1A, 3A, 5A, 7A, 9A, 11A, 13A, 15A og 19A.

Oppgave 24 presenteres av gruppene 1B, 3B, 5B, 7B, 9B, 11B, 13B, 15B og 19B.

 

Eksamensressurser

Publisert 11. aug. 2014 14:27 - Sist endret 26. aug. 2020 07:27