Statistikkundervisning i SHSB-blokken i modul 1

Her finnes læringsressurser for ernærings-, medisin- og odontologistudenter i SHBS-blokken i modul 1.

Undervisningsplan

Undervisningsplan Høsten 2022

Litteratur

  • Odd O. Aalen (red.) og medforfattere: Statistiske metoder i medisin og helsefag, Gyldendal Akademisk, 2. utgave 2018.
  • Martin Bland: An introduction to medical statistics. Third edition. Oxford University Press.

Veiledning i statistikk

Vi tilbyr en veiledningstjeneste i tillegg til den obligatoriske undervisningen dette semesteret, der studentene i blokk 1 vil få hjelp med oppgavene i statistikk.

Tid og sted for veiledningene er som følger:

Dato Klokkeslett Rom
Tirsdag 30.08.22 16:00 - 18:00 Auditorium 13 DM
Tirsdag 06.09.22 16:00 - 18:00 Lille auditorium DM
Tirsdag 13.09.22 16:00 - 18:00 Auditorium 13 DM
Tirsdag 20.09.22 16:00 - 18:00 Auditorium 13 DM
Tirsdag 27.09.22 16:00 - 18:00 Auditorium 13 DM
Tirsdag 04.10.22 16:00 - 18:00 Auditorium 13 DM
Tirsdag 11.10.22 16:00 - 18:00 Auditorium 13 DM

Gruppeøvelser i statistikk

Gruppeøvelsene er en viktig del av undervisningen. De er obligatoriske

Inndeling i grupper

Kullet er inndelt i 19 grupper, nummerert fra 1 til 19, hver med 10 studenter. For gruppeøvelsene i statistikk deles disse gruppene på 10 studenter ytterligere i to (Teams). Vi får da gruppe 1A, 1B, til 19A og 19B

Gruppearbeidet på PC - stuen

PC -stuen i 2 -etasje rommer 25 studenter, Pc-stue R-211 i Rotunden rommer 35. For øvelsearbeidet i PC-stuene må derfor noen av gruppene deles

1A,1B, 2A, 2B og 3A i DME PC-stue i 2. etasje

3B, 4A, 4B, 5A, 5B, 6A og 6B i DMT PC-stue R-211

7A, 7B, 8A, 8B, 9A i DME PC-stue i 2. etasje

9B, 10A, 10B, 11A, 11B, 12A og 12B i DMT PC-stue R211

Gruppene 13 til 19 møter som oppsatt i timeplanen

 

Bruk av programpakken Stata

Et læringsmål for Blokk 1 undervisningen er at dere skal kunne bruke en statistisk programpakke (Stata) for analyse av noen enkle statistiske problemstillinger. Vi bruker PC -stuene på Domus Medica til undervisningen, men de som er interessert kan også laste ned programpakken Stata SE på egen PC. Dette kan gjøres via https://winprog.uio.no.for PC-brukere og https://www.macprog.uio.no/ for MAC-brukere

Gruppearbeid

Gruppeøvelsene i staistikk krever studentaktivitet, under veiledning av lærer. Til hver øvelse vil én gruppe, f.eks. 1A forberede en presentasjon av løsning på oppgaven. Neste oppgave vil da bli presentert av 1B osv. Presentasjonen kan enten gjøres på tavle eller det kan lages en fil (Word, Pdf, PowerPoint eller lignende) som presenteres via PC og prosjektor.

PC-øvelse i statistikk i kalenderuke 33:

Alle forbereder seg ved å gå gjennom Introduction to Stata 

Til øvelsesarbeidet forbereder alle seg ved å arbeide med Oppgave 1 og Oppgave 2.

Oppgavene gjennomgås på PC-stue med lærer

 

Eksamensressurser

Publisert 11. aug. 2014 14:27 - Sist endret 29. aug. 2022 15:23