Statistikkundervisning i SHBS-blokken i modul 1

Her finnes læringsressurser for ernærings-, medisin- og odontologistudenter i SHBS-blokken i modul 1.

Undervisningsplan

Undervisningsplan høsten 2018

Litteratur

 • Odd O. Aalen (red.) og medforfattere: Statistiske metoder i medisin og helsefag, Gyldendal Akademisk, 2. utgave 2018.
 • Martin Bland: An introduction to medical statistics. Third edition. Oxford University Press.

E-læring i SPSS

Det er utviklet et e-læringsopplegg I SPSS, som dere finner her: E-læringsopplegg i SPSS Datafilene til e-læringsopplegget finner dere på nettsiden til e-læringen.

Undervisningen i statistikk er lagt opp med mye bruk av SPSS. Til øvelsesoppgavene i de forskjellige ukene blir det forklart hvilke deler av e-læringsopplegget dere må gå gjennom i forbindelse med oppgavene.

Veiledning i statistikk

Ola Naalsund har veiledning på de følgende tidene:

 

Mandag 27. august  kl 16:00 - 19:00 Rom 1151

Tirsdag 28. august  kl 16:00 - 19:00 Rom 1151

Mandag 3. september kl 16:00 - 19:00 Rom 2180

Tirsdag 4. september kl 16:00 - 19:00 Rom  1151

Mandag 10. september kl 16:00 - 19:00 Rom 1151

Tirsdag 11. september kl16:00 - 19:00 Rom 1151

Mandag 17. september kl 16:00 - 19:00 Rom 1151

Tirsdag 18. september kl 16:00 - 19:00 Rom 1151

Mandag 24. september kl 16:00 - 19:00 Rom 1151

Tirsdag 25. september kl 16:00 - 19:00 Rom 1151

Mandag 1. oktober kl 16:00 - 19:00 Rom 1151

Tirsdag 2. oktober kl 16:00 - 19:00 Rom 1151

Mandag 8. oktober kl 16:00-19:00 Rom 1151

Tirsdag 9. oktober kl 16:00 - 19:00 Rom 1151

Mandag 15. oktober kl 16:00 - 19:00 rom 1151

Tirsdag 16. oktober kl 16:00 - 19:00 rom 1151

 

 

 

Gruppeøvelser i statistikk

Gruppeøvelsene er en viktig del av undervisningen. De er obligatoriske.

Datafiler til bruk i gruppeøvelsene

Oppgaver uke 34: vo2.sav og vo2hr.sav

Oppgave uke 40: vo2.sav

Oppgave uke 40: hubro.sav

Inndeling i grupper

Kullet er inndelt i 18 grupper, nummerert fra 1 til 18, hver med 10 studenter. For gruppeøvelsene i statistikk deles disse gruppene på 10 studenter ytterligere i to: De med etternavn som begynner på A-K blir gruppe A, de som har etternavn på L-Å blir B. Vi får da gruppe 1A, 1B, til 18A og 18B

Gruppearbeid på PC-stuene

PC-stuen i 2-etasje rommer 25 studenter, PC-stue R-211 i Rotunden rommer 35. For øvelsesarbeidet i PC-stuene må derfor gruppene deles på følgende måte:

 • 1A, 1B, 2A, 2B og 3A i DME PC-stue i 2. etasje
 • 3B, 4A, 4B, 5A, 5B, 6A og 6B i DMT PC-stue R-211.
 • 7A, 7B, 8A, 8B og 9A i DME PC-stue i 2. etasje
 • 9B, 10A, 10B, 11A, 11B, 12A og 12B i DMT PC-stue R-211.
 • 13A, 13B, 14A, 14B og 15A i DME PC-stue i 2. etasje
 • 15B, 16B, 17A, 17B, 18A og 18B i DMT PC-stue R-211.

Gruppearbeidet

Gruppeøvelsene i statistikk krever studentaktivitet, under veiledning av lærer. Til hver øvelse vil én gruppe, f.eks. 1A forberede en presentasjon av løsning på oppgaven. Neste oppgave vil da bli presentert av 1B osv.. Presentasjonen kan enten gjøres på tavle eller det kan lages en fil (Word, Pdf, PowerPoint eller lignende) som presenteres via PC og prosjektor.

PC-øvelse i statistikk i kalenderuke 34

Alle forbereder seg ved i løpet av uken å gå gjennom kapittel 1-10 i e-læringsopplegget i SPSS.

Til øvelsesarbeidet forbereder alle seg ved å arbeide med Oppgave 1 og Oppgave 2.

Oppgavene gjennomgås med lærer i PC-stuene.

Gruppeøvelser i statistikk i kalenderuke 35

Alle forbereder seg ved å arbeide med Oppgave 3, Oppgave 4 og Oppgave 5.

 • Oppgave 3 presenteres av gruppene 1A, 3A, 5A, 7A, 9A, 11A, 13A, 15A og 17A.
 • Oppgave 4 presenteres av gruppene 1B, 3B, 5B, 7B, 9B, 11B, 13, 15B og 17B. 
 • Oppgave 5 presenteres av gruppene 2A, 4A, 6A, 8A, 10A, 12A, 14A, 16A og 18A. 

Gruppeøvelser i statistikk i kalenderuke 36

Alle forbereder seg ved å arbeide med Oppgave 6, Oppgave 7 og Oppgave 8.

 • Oppgave 6 presenteres av gruppene 2B, 4B, 6B, 8B, 10B, 12B, 14B, 16B og 18B
 • Oppgave 7presenteres av gruppene1A, 3A, 5A, 7A, 9A, 11A, 13A, 15A og 17A
 • Oppgave 8 presenteres av gruppene 1B, 3B, 5B, 7B, 9B, 11B, 13B, 15B og 17B

Gruppeøvelser i statistikk i kalenderuke 37

Alle forbereder seg ved å arbeide med Oppgave 9, Oppgave 10 og Oppgave 11.

 • Oppgave 9 presenteres av gruppene 2A, 4A, 6A, 8A, 10A, 12A, 14A, 16A og 18A
 • Oppgave 10 presenteres av gruppene 2B, 4B, 6B, 8B, 10B, 12B, 14B, 16B og 18B
 • Oppgave 11 presenteres av gruppene 1A, 3A, 5A, 7A, 9A, 11A, 13A, 15A og 17A

Gruppeøvelser i i statistikk i kalenderuke 38

Alle forbereder seg ved å arbeide med Oppgave 12, Oppgave 13 og Oppgave 14.

 • Oppgave 12 presenteres av gruppene 1B, 3B, 5B, 7B, 9B, 11B, 13B, 15B og 17B.
 • Oppgave 13 presenteres av gruppene 2A, 4A, 6A, 8A, 10A, 12A, 14A, 16A og 18A.
 • Oppgave 14 presenteres av gruppene 2B, 4B, 6B, 8B, 10B, 12B, 14B, 16B og 18B.

Gruppeøvelser i statistikk i kalenderuke 39

Alle forbereder seg på oppgave 15, 16, 17 og 18.

 • Oppgave 15 presenteres av gruppene 1A, 3A, 5A, 7A, 9A, 11A, 13A, 15A og 17A.
 • Oppgave 16 presenteres av gruppene 1B, 3B, 5B, 7B, 9B, 11B, 13B, 15B og 17B. 
 • Oppgave 17 presenteres av gruppene 2A, 4A, 6A, 8A, 10A, 12A, 14A, 16A og 18A.
 • Oppgave 18 presenteres av gruppene 2B, 4B, 6B, 8B, 10B, 12B, 14B, 16B og 18B.

PC-øvelser i statistikk i kalenderuke 40

Alle forbereder seg ved i løpet av uken å gå gjennom kapittel 11 og 12 i e-læringsopplegget i SPSS. Til øvelsesarbeidet forbereder alle seg ved å arbeide med Oppgave 19 og Oppgave 20.

Oppgavene gjennomgås med lærer i PC-stuene.

Gruppeøvelser felles mellom samfunnsmedisin og statistikk i kalenderuke 40

Alle forbereder seg til oppgave 21.

 • Oppgave 21 del 1-2 presenteres av gruppene 1A, 3A, 5A, 7A, 9A, 11A, 13A, 15A og 17A.
 • Oppgave 21 del 3-10 presenteres av gruppene 1B, 3B, 5B, 7B, 9B, 11B, 13B, 15B og 17B.

Gruppeøvelse felles mellom humanbiologi og statistikk i kalenderuke 41

Alle forbereder seg på å presentere de fire fellesoppgavene i humanbiologi.

 • Oppgave 1 presenteres av gruppene 1A, 3A, 5A, 7A, 9A, 11A, 13A, 15A og 17A.
 • Oppgave 2 presenteres av gruppene 1B, 3B, 5B, 7B, 9B, 11B, 13B, 15B og 17B.
 • Oppgave 3 presenteres av gruppene 2A, 4A, 6A, 8A, 10A, 12A, 14A, 16A og 18A.

Gruppeøvelser i statistikk i kalenderuke 41

Alle forbereder seg på oppgave 22, 23 og 24.

 • Oppgave 22 presenteres av gruppene 2B, 4B, 6B, 8B, 10B, 12B, 14B, 16B og 18B.
 • Oppgave 23 presenteres av gruppene 1A, 3A, 5A, 7A, 9A, 11A, 13A, 15A og 17A.
 • Oppgave 24 presenteres av gruppene 1B, 3B, 5B, 7B, 9B, 11B, 13B, 15B og 17B.

Eksamensressurser

 • Formelsamling

 • Tabell over normalfordelingen, Students t-fordeling og kjikvadrat-fordelinger

Statistikkressurser på nett

Publisert 11. aug. 2014 14:27 - Sist endret 28. aug. 2018 12:17