Statistikkundervisning i SHBS-blokken i modul 1

Her finnes læringsressurser for ernærings-, medisin- og odontologistudenter i SHBS-blokken i modul 1.

Undervisningsplan

Undervisningsplan våren 2020

Litteratur

 • Odd O. Aalen (red.) og medforfattere: Statistiske metoder i medisin og helsefag, Gyldendal Akademisk, 2. utgave 2018.
 • Martin Bland: An introduction to medical statistics. Third edition. Oxford University Press.

 

Veiledning i statistikk

Veiledning på ROM 1151 i følgende tider:

Mandag 13.01 - 16:00 - 19:00

Tirsdag 14.01 - 16:00 - 19:00

Mandag 20.01 - 16:00 - 19:00

Tirsdag 21.01 - 16:00 - 19:00

Mandag 27.01 - 16:00 - 19:00

Tirsdag 28.01 - 16:00 - 19:00

Mandag 03.02 - 16:00 - 19:00

Tirsdag 04.02 - 16:00 - 19:00

Mandag 10.02 - 16:00 - 19:00

Tirsdag 11.02 - 16:00 - 19:00

Mandag 17.02 - 16:00 - 19:00

Tirsdag 18.02- 16:00 - 19:00

Mandag 24.02 - 16:00 - 19:00

Tirsdag 25.02 - 16:00 - 19:00

Mandag 02.03 - 16:00 -19:00

Tirsdag 03.03 - 16:00 - 19:00

Mandag 09.03 - 16:00-19:00

Tirsdag 10.03 - 16:00-19:00

 

Gruppeøvelser i statistikk

Gruppeøvelsene er en viktig del av undervisningen. De er obligatoriske.

Inndeling i grupper

Kullet er inndelt i 18 grupper, nummerert fra 1 til 18, hver med 10 studenter. For gruppeøvelsene i statistikk deles disse gruppene på 10 studenter ytterligere i to: De med etternavn som begynner på A-K blir gruppe A, de som har etternavn på L-Å blir B. Vi får da gruppe 1A, 1B, til 18A og 18B

Gruppearbeid på PC-stuene

PC-stuen i 2-etasje rommer 25 studenter, PC-stue R-211 i Rotunden rommer 35. For øvelsesarbeidet i PC-stuene må derfor gruppene deles på følgende måte:

 • 1A, 1B, 2A, 2B og 3A i DME PC-stue i 2. etasje
 • 3B, 4A, 4B, 5A, 5B, 6A og 6B i DMT PC-stue R-211.
 • 7A, 7B, 8A, 8B og 9A i DME PC-stue i 2. etasje
 • 9B, 10A, 10B, 11A, 11B, 12A og 12B i DMT PC-stue R-211.
 • 13A, 13B, 14A, 14B og 15A i DME PC-stue i 2. etasje
 • 15B, 16A, 16B, 17A, 17B, 18A og 18B i DMT PC-stue R-211.

Gruppearbeidet

Gruppeøvelsene i statistikk krever studentaktivitet, under veiledning av lærer. Til hver øvelse vil én gruppe, f.eks. 1A forberede en presentasjon av løsning på oppgaven. Neste oppgave vil da bli presentert av 1B osv.. Presentasjonen kan enten gjøres på tavle eller det kan lages en fil (Word, Pdf, PowerPoint eller lignende) som presenteres via PC og prosjektor.

PC-øvelse i statistikk i kalenderuke 3

Til øvelsesarbeidet forbereder alle seg ved å arbeide med Oppgave 1 og Oppgave 2.

Oppgavene gjennomgås med lærer i PC-stuene.

Gruppeøvelser i statistikk i kalenderuke 4

Alle forbereder seg ved å arbeide med Oppgave 3, Oppgave 4 og Oppgave 5.

 • Oppgave 3 presenteres av gruppene 1A, 3A, 5A, 7A, 9A, 11A, 13A, 15A og 17A.
 • Oppgave 4 presenteres av gruppene 1B, 3B, 5B, 7B, 9B, 11B, 13, 15B og 17B. 
 • Oppgave 5 presenteres av gruppene 2A, 4A, 6A, 8A, 10A, 12A, 14A, 16A og 18A. 

Gruppeøvelser i statistikk i kalenderuke 5

Alle forbereder seg ved å arbeide med Oppgave 6, Oppgave 7 og Oppgave 8.

 • Oppgave 6 presenteres av gruppene 2B, 4B, 6B, 8B, 10B, 12B, 14B, 16B og 18B
 • Oppgave 7presenteres av gruppene1A, 3A, 5A, 7A, 9A, 11A, 13A, 15A og 17A
 • Oppgave 8 presenteres av gruppene 1B, 3B, 5B, 7B, 9B, 11B, 13B, 15B og 17B

Gruppeøvelser i statistikk i kalenderuke 6

Alle forbereder seg ved å arbeide med Oppgave 9, Oppgave 10 og Oppgave 11.

 • Oppgave 9 presenteres av gruppene 2A, 4A, 6A, 8A, 10A, 12A, 14A, 16A og 18A
 • Oppgave 10 presenteres av gruppene 2B, 4B, 6B, 8B, 10B, 12B, 14B, 16B og 18B
 • Oppgave 11 presenteres av gruppene 1A, 3A, 5A, 7A, 9A, 11A, 13A, 15A og 17A

Gruppeøvelser i i statistikk i kalenderuke 7

Alle forbereder seg ved å arbeide med Oppgave 12, Oppgave 13 og Oppgave 14.

 • Oppgave 12 presenteres av gruppene 1B, 3B, 5B, 7B, 9B, 11B, 13B, 15B og 17B.
 • Oppgave 13 presenteres av gruppene 2A, 4A, 6A, 8A, 10A, 12A, 14A, 16A og 18A.
 • Oppgave 14 presenteres av gruppene 2B, 4B, 6B, 8B, 10B, 12B, 14B, 16B og 18B.

Gruppeøvelser i statistikk i kalenderuke 8

Alle forbereder seg på oppgave 15, 16, 17 og 18.

 • Oppgave 15 presenteres av gruppene 1A, 3A, 5A, 7A, 9A, 11A, 13A, 15A og 17A.
 • Oppgave 16 presenteres av gruppene 1B, 3B, 5B, 7B, 9B, 11B, 13B, 15B og 17B. 
 • Oppgave 17 presenteres av gruppene 2A, 4A, 6A, 8A, 10A, 12A, 14A, 16A og 18A.
 • Oppgave 18 presenteres av gruppene 2B, 4B, 6B, 8B, 10B, 12B, 14B, 16B og 18B.

PC-øvelser i statistikk i kalenderuke 9

Alle forbereder seg ved i løpet av uken å gå gjennom kapittel 11 og 12 i e-læringsopplegget i SPSS. Til øvelsesarbeidet forbereder alle seg ved å arbeide med Oppgave 19 og Oppgave 20.

Oppgavene gjennomgås med lærer i PC-stuene.

Gruppeøvelser felles mellom samfunnsmedisin og statistikk i kalenderuke 9

Alle forbereder seg til oppgave 21.

 • Oppgave 21 del 1-2 presenteres av gruppene 1A, 3A, 5A, 7A, 9A, 11A, 13A, 15A og 17A.
 • Oppgave 21 del 3-10 presenteres av gruppene 1B, 3B, 5B, 7B, 9B, 11B, 13B, 15B og 17B.

Gruppeøvelse felles mellom humanbiologi og statistikk i kalenderuke 10

Alle forbereder seg på å presentere de fire fellesoppgavene i humanbiologi.

 • Oppgave 1 presenteres av gruppene 1A, 3A, 5A, 7A, 9A, 11A, 13A, 15A og 17A.
 • Oppgave 2 presenteres av gruppene 1B, 3B, 5B, 7B, 9B, 11B, 13B, 15B og 17B.
 • Oppgave 3 presenteres av gruppene 2A, 4A, 6A, 8A, 10A, 12A, 14A, 16A og 18A.

Gruppeøvelser i statistikk i kalenderuke 10

Alle forbereder seg på oppgave 22, 23 og 24.

 • Oppgave 22 presenteres av gruppene 2B, 4B, 6B, 8B, 10B, 12B, 14B, 16B og 18B.
 • Oppgave 23 presenteres av gruppene 1A, 3A, 5A, 7A, 9A, 11A, 13A, 15A og 17A.
 • Oppgave 24 presenteres av gruppene 1B, 3B, 5B, 7B, 9B, 11B, 13B, 15B og 17B.

Eksamensressurser

 • Formelsamling

 • Tabell over normalfordelingen, Students t-fordeling og kjikvadrat-fordelinger

Statistikkressurser på nett

Publisert 11. aug. 2014 14:27 - Sist endret 13. feb. 2020 09:38