Bygg- og arealkoordinator

Leder for Seksjon for intern service, Torgeir Kvernstuen (TK) representerer IMB i saker opp mot UiOs Eiendomsavdeling (EA), i prosjekt- og byggearbeider i Domus Medica.

Dette kan være innmelding av større prosjekter/ombygginger til EA eller brukerbehov som ikke har blitt tilfredsstillende ivaretatt av drift/EA. TK sitter som observatør i LAMU. TK rapporterer til administrasjonssjef og har jevnlige møter med instituttleder.

Løpende oppgaver er å bistå instituttledelsen med arealkartlegging/planlegging, rådgiver for instituttledelsen og brukere, oppfølging av organisatorisk brannvern og HMS, byggeteknisk rådgivning, formidling av håndverkstjenester, kvalitetssikre riktig kostnadsfordeling mellom IMB og EA, og mye mer som bidrar til å løse små og store byggrelaterte problemstillinger for ansatte og ledelse.

Publisert 19. mars 2018 11:43 - Sist endret 14. sep. 2021 12:59