English version of this page

KPM - Seksjon for komparativ medisin

KPM er en av Norges største forsøksdyrvirksomheter og leverer tjenester innen in vivo- og in vitro-forskning med dyremodeller.

KPM skal sikre

 • god dyrevelferd i henhold til nasjonalt og internasjonalt regelverk
 • god forskningsetikk i henhold til gjeldende normer
 • høy forskningskvalitet

Brukerinformasjon

Priser, retningslinjer, manualer, brukerskjema og standard operasjonsprosedyrer (SOP-er) for KPM

Tjenester

KPM har 4000 kvm moderne arealer til oppstalling og forsøksvirksomhet med tilbud om følgende tjenester og infrastruktur:

Søk om adgang til dyrestallen/ KPM

Service

 • Omvisning og opplæring av nye brukere 
 • Bestilling og import av dyr fra godkjent og ikke-godkjent leverandører.
 • Eksport av dyr til inn- og utland.
 • Import av biologisk materiale 
 • Bestilling av medisiner til forsøk.
 • Teknisk hjelp innenfor godkjente prosjekter (injeksjoner, inngrep, bedøvelse, smertebehandling).
 • Forberedelse av dyr for aseptisk kirurgi.
 • Prøvetaking til mikrobiologiske undersøkelser.
 • ID-merking og uttak av biopsier.
 • Avlsarbeid (utvalg, pluggsjekk, kontroll)
 • Avanserte teknikker for sterilisering av utstyr.
 • Veiledning ved bruk av cytostatika og andre toksiske stoffer.
 • Arbeid med radioaktive isotoper.
 • Veiledning med risikoavfall.

Patogenkontroll

 • Alle nivåer av patogenkontrollert areal (SOPF,SPF,MDU,KONV) med moderne IVC housing systemer (Scanbur GreenLine)

Høyt kvalifisert personell

Ved oppdragsprosjekter drar brukerne fordelen av den kompetansen i hele vårt flinke fagteam.

Skreddersydd IKT

 • Vår Colony management database blir i samarbeid med utvikleren konstant forbedret og tilpasset brukernes behov.
 • Vi kan dokumentere og kommunisere om oppsett av avl, fødsler, avliving og bruk av dyr i forbindelse med de individuelle forsøksdyrtillatelser (FOTS-ID)
 • Remote Desktop-funksjonen gir forskeren mulighet til å både følge med på populasjonen, bestille tjenester og få avdelingens team til å samle data. 

Norsk transgensenter

Den Helse Sørøst-finansierte kjernefasiliteten Norsk Transgensenter (NTS) tilbyr sine tjenester in-house til brukere i avdelingen.

 • DNA analyse (genotyping) fult integrert i avdelinges arbeidsflyt og 100% kompatibel med Journalsystem - med et klikk får forskeren genotypen i innboksen sin (bearbeidingstid ca 4 virkedager).

Plassering

Vi befinner oss sentralt i Oslo på Gaustad-området, lett tilgjengelig med offentlig kommunikasjon.

Helsemonitorering

Kontakt

Booking
Telefon: +47 90056382

Epost: komparativ@basalmed.uio.no

Besøksadresse

Domus Medica, Gaustad
Sognsvannsveien 9
0372 OSLO

Postadresse

Postboks 1110, Blindern
0317 OSLO

Leder

Espen Engh

Emneord: KPM, Dyrestall, adgang
Publisert 2. apr. 2019 12:53 - Sist endret 30. juni 2022 10:16