English version of this page

Seksjon for intern service

Seksjonen innbefatter serviceavdelingene Mekanisk verksted, Elektronikkverkstedet, IT-avdelingen og Foto- og grafikktjenesten. Seksjonens leder er også bygg- og arealkoordinator for IMB.

Illustrasjon: Colourbox.com

Seksjonen har som mandat å sikre et effektivt teknisk servicetilbud av høy kvalitet til instituttets forskningsmiljøer.

Elektronikkverkstedet

Elektronikkverkstedet er en serviceenhet ved instituttet som bistår med reparasjon og ombygging av elektronisk utstyr.

Les mer

Mekanisk verksted

Mekanisk verksted utfører konstruksjon og design av produkter samt en rekke finmekaniske tjenester.

Les mer

IT-avdelingen

IT-avdelingen gir løpende brukerstøtte for instituttets IT-tjenester. Avdelingen har også ansvar for tjenester som AV-utstyr og hjelpemidler i auditoriene, datalagring, hjemmekontor, PC-stuer og scannere.

Les mer om IT-tjenester ved IMB

Foto- og grafikktjenesten 

Foto- og grafikktjenesten bistår ansatte og doktorgradsstudenter med foto, grafikk og scanning i forbindelse med presentasjoner, tidskrifter, bøker og artikler. Vi tar også på oss; portretter, avfotografering og miljøbilder. 

Les mer om foto- og grafikktjenesten

Kontakt

Seksjonsleder Torgeir Kvernstuen

Besøksadresse

Domus Medica (rom 2125)
Gaustad
Sognsvannsveien 9
0372 Oslo

Postadresse

Postboks 1104 Blindern
0317 Oslo

Publisert 23. nov. 2015 13:01 - Sist endret 10. feb. 2021 19:37