Donasjon av legeme - Testatorordning ved UiO

Legemedonasjon er et viktig bidrag for utvikling og opprettholdelse av kunnskap og ferdigheter hos helsepersonell.

Bilde: Detalj fra 'Adams skapelse', Michelangelo, 1511

Hvorfor trenger vi legemer til undervisning og forskning?

Dersom vi selv eller våre nærmeste skulle bli syke, regner vi med å bli møtt av et helsevesen med høy faglig kompetanse. For å sikre utvikling og opprettholdelse av kunnskap og ferdigheter hos helsepersonell er det derfor essensielt med legemedonasjon til undervisning, etterutdanning og forskning.

Veien fra god undervisning til pasienters gode

Anatomi er læren om hvordan menneskekroppen er bygd opp. Faget er grunnleggende i utdannelsen av medisinstudenter, og en forutsetning for å kunne bli lege. Men forståelse av menneskekroppens oppbygging kan ikke læres bare ved hjelp av bøker - det krever også visuell erfaring.

Gjennom disseksjon av menneskekroppen har studentene en unik mulighet til å skaffe seg den nødvendige forståelsen av organenes form, beliggenhet, konsistens og funksjon. En testatorordning som sikrer oss en tilstrekkelig tilgang på legemer er derfor helt nødvendig for å kunne tilby og gjennomføre et medisinstudium av høy kvalitet - noe som til syvende og sist kommer pasientene til gode.

Vi er avhengige av at samfunnet ser nødvendigheten av en slik ordning, og vi er takknemlige over den velvilje som den enkelte testator på den måten viser oss.

Spørsmål om legemedonasjon?

Se ofte stilte spørsmål eller kontakt legemedonasjon@basalmed.uio.no

Publisert 31. mars 2011 14:43 - Sist endret 22. okt. 2020 15:01