Donasjon av legeme til medisinsk grunnutdanning

Legemedonasjon er et viktig bidrag for utvikling og opprettholdelse av kunnskap og ferdigheter hos helsepersonell.

Vi holder åpent i hele juli og august. 

Bilde: Detalj fra 'Adams skapelse', Michelangelo, 1511

Registrer deg

Samtykkeskjema

Hvorfor trenger vi legemer til undervisning og forskning?

Dersom vi selv eller våre nærmeste skulle bli syke, regner vi med å bli møtt av et helsevesen med høy faglig kompetanse. For å sikre utvikling og opprettholdelse av kunnskap og ferdigheter hos helsepersonell er det derfor essensielt med legemedonasjon til undervisning, etterutdanning og forskning.

Veien fra god undervisning til pasienters gode

Anatomi er læren om hvordan menneskekroppen er bygd opp. Faget er grunnleggende i utdannelsen av medisinstudenter, og en forutsetning for å kunne bli lege. Men forståelse av menneskekroppens oppbygging kan ikke læres bare ved hjelp av bøker - det krever også visuell erfaring.

Gjennom disseksjon av menneskekroppen har studentene en unik mulighet til å skaffe seg den nødvendige forståelsen av organenes form, beliggenhet, konsistens og funksjon. En testatorordning som sikrer oss en tilstrekkelig tilgang på legemer er derfor helt nødvendig for å kunne tilby og gjennomføre et medisinstudium av høy kvalitet - noe som til syvende og sist kommer pasientene til gode.

Vi er avhengige av at samfunnet ser nødvendigheten av en slik ordning, og vi er takknemlige over den velvilje som den enkelte testator på den måten viser oss.

Donasjon av legeme er ikke organdonasjon

Donasjon av legeme må ikke forveksles med organdonasjon, som går ut på å donere friske kroppsdeler etter at man er erklært klinisk død.

Ønsker du å vite mer om dette, ta kontakt med Stiftelsen Organdonasjon på telefon 21 04 34 00, eller se http://www.organdonasjon.no.

Hvordan kan jeg støtte medisinutdanning utover legemedonasjon?

Hvis du ønsker å donere penger, kan du ta kontakt med oss, eller gjøre det ved å sette inn penger på vår konto.
Kontonummeret til UiO: 7694 05 11077.

Vennligst merk betalingen med "IMB-103014068, pengedonasjon til disseksjonsavdelingen"

Spørsmål om legemedonasjon?

Se ofte stilte spørsmål.

Kontakt oss på telefon 22851277 eller epost legemedonasjon@basalmed.uio.no 

Kontakt

Publisert 31. mars 2011 14:43 - Sist endret 4. juli 2022 14:59