Kondisen din avgjørende for livet etter en hjertetransplantasjon

En hjertetransplantasjon kan oppleves som å få livet i gave på nytt. Men din fysiske form etter operasjonen er helt avgjørende for hvordan det går med deg i etterkant.

En tidligere pasient på toppen av et fjell

Liv Walderhaug, en av Nytrøens pasienter på toppen av fjellet Kattanakken ved Briksdalsbreen etter hjertetransplantasjon. Foto: Liv Walderhaug.

En hjertetransplantasjon kan forlenge og forbedre livskvaliteten hos alvorlig hjertesyke pasienter hvor annen kirurgisk eller medikamentell behandling ikke fungerer. Mange pasienter opplever operasjonen som å få en ny sjanse i livet.

Men en hjertetransplantasjon er et omfattende kirurgisk inngrep og en stor belastning på kroppen. Det kan oppstå alvorlige komplikasjoner i etterkant av operasjonen.  

– God fysisk kapasitet er avgjørende for hvordan det går etter en hjertetransplantasjon, forteller Kari Nytrøen ved Kardiologisk avdeling.

Hun og kolleger har vist at trening etter en hjertetransplantasjon er utslagsgivende for hvordan det går med pasienten i etterkant.

Mer spesifikt at høyintensitetstrening (HIT) er bedre enn moderat trening for den fysiske formen hos denne pasientgruppen.

– For pasienter og behandlere er det viktig å vite at all trening er bra, men at intervalltrening er enda bedre enn moderat trening. Vi mener at intervalltrening bør inkluderes i oppfølgingen av hjertetransplanterte pasienter, sier hun.

Kutter alle nerveforbindelser til hjertet

Den første hjertetransplantasjonen i Norden ble utført på Rikshospitalet i 1983.

– Vi utfører i gjennomsnitt 30 operasjoner i året, og det betyr at over 900 pasienter har fått nytt hjerte her til lands, sier Nytrøen.

Ved en hjertetransplantasjon kuttes alle nerveforbindelsene til hjertet. Illustrasjonsfoto: Colourbox.

Ved en hjertetransplantasjon opererer legene et gammelt og sykt hjerte ut av kroppen og erstatter det med et nytt og friskt hjerte fra en nylig avdød person.

Alle nerveforbindelsene til hjertet blir kuttet. Det nye hjertet som opereres inn er dermed denervert, altså uten nerveforsyning.

Tradisjonelt er disse pasientene anbefalt å trene forsiktig og med jevn intensitet etter operasjonen.

– Tidligere ble pasientene frarådet å trene med høy intensitet på grunn av manglende nerveforsyning til det nye hjertet, og av frykt for komplikasjoner, forteller forskeren.

Alvorlige komplikasjoner etter transplantasjon

Komplikasjoner som kan oppstå er både akutte og lenger ut i forløpet. De første ukene etter transplantasjonen kan pasienten oppleve at kroppen avviser det nye hjertet, transplantatsvikt eller infeksjoner.

– Senere er det fare for andre komplikasjoner som nyresvikt, utvikling av kreft og koronar vaskulopati (CAV), forteller Nytrøen.

CAV er når blodårene smalner og begrenser blodgjennomstrømningen i hjertet. Dette kan føre til at det nye hjertet svikter. Nytrøen har sammen med kolleger vist at intervalltrening med høy intensitet kan påvirke utviklingen av CAV.

– Vi ser tegn på CAV allerede første året. Vi tror at fysisk form bremser utviklingen av CAV og derfor er det viktig å komme i gang med intensiv trening tidlig, sier hun.

Hun påpeker at opplevelsen av å kjenne at kroppen og hjertet tåler høy intensitet og høy belastning også med på å øke livskvaliteten og dempe angst og depresjon.

Oksygenopptak er et mål på kondisjon

– Maksimalt oksygenopptak er det beste målet vi har på kondisjon. Jo høyere dette er, jo bedre er prognosen for pasienten, forklarer Marianne Yardley, phd-kandidat på prosjektet.

Fysisk inaktivitet gir et lavt oksygenopptak, tap av muskelmasse og raskt fall i fysisk form.

Med andre ord, har du dårlig kondisjon kan det føre til at du får en dårligere prognose etter operasjonen.

– Vi vet at god kondisjon øker langtidsoverlevelse, sier Yardley.

Intervalltrening gir best effekt

Forskerne tok blodprøver av pasienter som trente enten moderat eller med høyintensitetstrening for å se på forklarende mekanismer til at oksygenopptaket ser ut til å øke mest hos sistnevnte.

– Blodprøvene som ble tatt under intervalltrening viste at signalstoffer i blodet som stimulerer til ny blodkardannelse, spesielt i skjelettmuskulaturen, er høyest under trening med høy intensitet og dette kan være med på å forklare at oksygenopptaket øker mest ved denne typen trening, sier Yardley.

Hovedeffekten av HIT ser ut til å være at oksygenopptaket øker, og pasienten får bedre blodgjennomstrømning i muskulaturen, og dermed mer oksygen ut i kroppen.

– Vi tror at HIT er mer effektivt enn moderat trening og at det vil bidra til færre komplikasjoner og bedre prognose for pasientene på lang sikt. Derfor er tidlig rehabilitering og måling av oksygenopptak etter hjertetransplantasjon så nødvendig, sier Nytrøen.

Trening er en livslang forpliktelse

Kari Nytrøen og Marianne Yardley vil at intervalltrening skal inkluderes i oppfølgingen av hjertetransplanterte pasienter. Foto: Øystein Horgmo og Kristin Ellefsen, UiO.

Nytrøen er svært opptatt av at denne pasientgruppen som tidligere har holdt seg i ro, skal opp av sofaen og ut å trene. Trening etter hjertetransplantasjon er en viktig del av rehabiliteringen og bør være en livslang forpliktelse etterpå, mener hun.

Og fordelen med HIT er at du ikke behøver å bruke så mye tid på treningen.

– Husk at hvis vi trener med høy intensitet kan vi bruke mindre tid på trening. Med lavere intensitet må vi kompensere med mer tid brukt på trening for å få tilsvarende helsegevinst, avslutter Nytrøen.


Kontakt

Les også

Medisin reduserer størrelsen på hjerteinfarkt

Referanse

Artikkelen er basert på doktorgradsavhandlingene til Kari Nytrøen og Marianne Yardley og artikler publisert i American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation, European Journal of Preventive Cardiology, American Journal of Transplantation og The Journal of Heart and Lung Transplantation 

Marianne Yardley: The Capacity and Effects of High-Intensity Interval Training in Heart Transplant Recipients. Doktorgradsavhandling ved Universitetet i Oslo.

Av Julie Nybakk Kvaal
Publisert 19. okt. 2017 12:19 - Sist endret 23. apr. 2019 13:17