Forskningsaktuelt

Aktuelle forskningssaker

  • colourbox30719475 Ny innsikt i brystkreft 6. juli 2018

    Forskere har funnet ut hva som skjer når normale celler utvikler seg til brystkreft. Funnet kan føre til mer skreddersydd behandling, med riktig behandling i riktig dose til riktig pasient.

  • vaksine-anderson-og-grodeland Håp om en universell influensavaksine? 12. juni 2018

    Forskere har funnet en ny måte å lage influensavaksiner på. Dette kan gi oss bredere beskyttelse mot flere influensatyper.

Arrangementer

27. aug. 2018 10:15 , Store auditorium, Domus Odontologica, Sognsvannsveien 10, Oslo

Cand.scient. Gry Irene Skodje ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The impact of the gluten-free diet and the low FODMAP diet on the gut microbiota

27. aug. 2018 13:15 , Store auditorium, Domus Odontologica, Sognsvannsveien 10, Oslo

Cand.scient. Gry Irene Skodje ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Non-coeliac gluten sensitivity and coeliac disease – Dietary and diagnostic aspects