Forskningsaktuelt

Aktuelle forskningssaker

Arrangementer

28. okt. 2021 10:15 , Zoom

MSc Torleif Tollefsrud Gjølberg at Institute of Clinical Medicine will give a trial lecture on the given topic: “Therapeutic options for modulating immune responses to COVID-19”

28. okt. 2021 12:15 , Zoom

MSc Torleif Tollefsrud Gjølberg at Institute of Clinical Medicine will be defending the thesis “Antibody-based therapeutics for treatment of eye diseases: New insights and tailored procedures” for the degree of PhD (Philosophiae Doctor).

Arrangementer ved fakultetet

Arrangementer fra alle enheter ved fakultetet.

Utlysning av midler

Finn utlyste forskningsmidler, stipender og priser.