Forskningsaktuelt

Aktuelle forskningssaker

Arrangementer

18. mai 2021 17:00 , Zoom

Cand.med. Asgeir Lande at Institute of Clinical Medicine will give a trial lecture on the given topic: Immune-inflammation in Neurology and Psychiatry

18. mai 2021 19:00 , Zoom

Cand.med. Asgeir Lande at Institute of Clinical Medicine will be defending the thesis Human leukocyte antigen associations in myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome (ME/CFS) and immune modulating treatment for the degree of PhD (Philosophiae Doctor).

Arrangementer ved fakultetet

Arrangementer fra alle enheter ved fakultetet.

Utlysning av midler

Finn utlyste forskningsmidler, stipender og priser.