Forskningsaktuelt

Aktuelle forskningssaker

Arrangementer

5. okt. 2022 16:00, Blått auditorium, Øyeavdelingen (36), Ullevål sykehus, Kirkeveien 166

Cand.med. Henrik Holvin Jacobsen at Institute of Clinical Medicine will be defending the thesis “Extravascular Molecular Transport in the Human Visual Pathway” for the degree of PhD (Philosophiae Doctor).

11. okt. 2022 10:15, Nye Nord, 5. etasje, Akershus universitetssykehus

Cand.med Fjola Dögg Hugberg Sigurdardottir at Institute of Clinical Medicine will give a trial lecture on the given topic: “Sleep habits and sleep disorders- impact on public health”

Arrangementer ved fakultetet

Arrangementer fra alle enheter ved fakultetet.

Utlysning av midler

Finn utlyste forskningsmidler, stipender og priser.