Overvekt gir høy risiko for svangerskapsdiabetes

Gravide med overvekt eller fedme har lavere produksjon av nødvendig insulin i svangerskapet, viser norsk studie. Lavt nivå av insulin gir høy risiko for å utvikle svangerskapsdiabetes.

Bildet kan inneholde: hud, helsevesen, håndledd, væpne, pulsmåler.

Førsteamanuensis Elisabeth Qvigstad mener det er viktig å formidle et godt kosthold, jevnlig fysisk aktivitet og helst normalisering av vekt før graviditet. Illustrasjon: Colourbox.com.

En av de vanligste komplikasjonene under et svangerskap er utviklingen av svangerskapsdiabetes.

Når du er gravid frigjør morkaken såkalte svangerskapshormoner. Disse har stor påvirkning på blodsukkeret ditt (glukose) og du får da et høyere glukosenivå i kroppen sammenlignet med en som ikke er gravid. Glukosenivået i blodet ditt reguleres av bukspyttkjertelen, som produserer hormonet insulin. Derfor vil insulinproduksjon i kroppen øke under svangerskapet for å balansere de sterke hormonene.

Førsteamanuensis Elisabeth Qvigstad og kolleger i STORK-studien (STORe barn og Komplikasjoner i svangerskapet) har funnet at overvektige gravide hadde lavere produksjon av insulin i svangerskapet.

– Vi gjorde målinger av glukose og insulin som viste at kvinner med overvekt og fedme i mindre grad økte sin insulinfrigjøring i svangerskapet, sammenliknet med de slankere deltakerne, forteller Qvigstad.

Bildet kan inneholde: briller, hår, hake, briller.
Førsteamanuensis Elisabeth Qvigstad. Foto: UiO.

Hvis kroppen din ikke klarer å øke produksjonen av insulin under svangerskapet vil blodsukkerverdien din bli for høy, og da vil du kunne utvikle svangerskapsdiabetes. Svangerskapsdiabetes er en alvorlig tilstand som kan gi økt risiko for komplikasjoner hos både mor og barn.

Forskeren anbefaler et økt fokus på et godt kosthold, jevnlig fysisk aktivitet og helst normalisering av vekt før graviditet.

– Vi tror at dette må formidles bedre til unge voksne og vil kreve en bred tilnærming både i skole og helsevesenet, i tillegg trengs selvsagt god oppfølging underveis i svangerskapet, sier hun.

Omfattende helsesjekk av over 1000 gravide

1031 kvinner var med i studien som pågikk fra 2002 til 2008. Kvinnene ble veid, de fikk målt fettmassen og svarte på spørsmål om mat og fysisk aktivitet før, og under, svangerskapet. Så fikk de ultralydundersøkelser ved ukene 24, 30 og 36 og det ble tatt prøver til genetiske analyser.

I tillegg ble det tatt glukosebelastningstest for å sjekke for svangerskapsdiabetes i 15. og 30. svangerskapsuke. Testen innebærer å drikke en sukkerholdig drikke etter en lang faste fra kvelden før, og så måles blodsukkernivået med blodprøver tatt før og etter.

– Barna ble også veid og målt ved fødsel og i tillegg ble fødselsforløpet og eventuelle komplikasjoner registrert, sier hun.

Lav fysisk aktivitet og høy KMI gir store barn

I tillegg til risiko for å utvikle svangerskapsdiabetes vise resultater fra studien at mer enn 25% av deltakerne var overvektige eller hadde fedme.

– Høy KMI (kroppsmasseindeks) før svangerskapet var knyttet til høy fødselsvekt hos barnet, det vil si en vekt på over 4,2 kg. I tillegg påviste vi at lav fysisk aktivitet før svangerskapet også hadde tydelig effekt på barnets fødselsvekt og økte risikoen for å føde store barn, sier Qvigstad.

Store barn og komplikasjoner i svangerskapet

Målet med STORK-studien har vært å finne ut hvorfor det fødes stadig flere store barn i Norge. I tillegg til fødselskomplikasjoner, kan også barnets helse på lang sikt bli påvirket av høy fødselsvekt.

– Frem mot år 2000 så vi via tall fra Medisinsk fødselsregister at norske kvinner fikk stadig større barn, forteller Qvigstad.

Et annet utviklingstrekk i samfunnet var både økt inntak av fet og sukkerholdig mat blant barn og unge, samt økende andel med overvekt og fedme hos hele befolkningen.

– Vi ønsket derfor å undersøke betydningen av disse faktorene for mor og barns helse hos friske norske kvinner som skulle føde på Rikshospitalet, forklarer hun.

Bildet kan inneholde: grønn, linje, font, utklipp.

Nasjonale retningslinjer for svangerskapsdiabetes

Studien har bidratt til arbeidet med nasjonale retningslinjer for svangerskapsdiabetes som brukes av helsepersonell. Et viktig punkt er nettopp økt fokus på mors vekt i svangerskapet.

– Vi samarbeider også med andre studier for å evaluere utfall, som for eksempel hyppighet av keisersnitt, behov for nyfødtovervåkning eller andelen store barn i svangerskap med svangerskapsdiabetes.

Videre skal de i dette samarbeidsprosjektet sammenlikne nye og gamle kriterier for diagnostisere svangerskapsdiabetes hos gravide kvinner. Qvigstad håper å kunne forenkle dagens testrutiner basert på resultatene fra de nye studiene.

– Et eksempel er å bare måle fastende blodsukker og bare gjennomføre glukosebelastning hos de med høyest fastende blodsukker, sier hun.


Referanser

  • Qvigstad E, Voldner N, Godang K, Henriksen T, Bollerslev J. Overweight is associated with impaired beta-cell function during pregnancy: a longitudinal study of 553 normal pregnancies. Eur J Endocrinol. 2010 Jan;162(1):67-73. doi: 10.1530/EJE-09-0416. Epub 2009 Oct 19. PMID: 19841044.
  • Voldner N, Qvigstad E, Frøslie KF, Godang K, Henriksen T, Bollerslev J. Increased risk of macrosomia among overweight women with high gestational rise in fasting glucose. J Matern Fetal Neonatal Med. 2010 Jan;23(1):74-81. doi: 10.3109/14767050903121472. PMID: 19626569.
  • Voldner N, Frøslie KF, Bo K, Haakstad L, Hoff C, Godang K, Bollerslev J, Henriksen T. Modifiable determinants of fetal macrosomia: role of lifestyle- related factors. Acta Obstet Gynecol Scand. 2008;87(4):423-9. doi: 10.1080/00016340801989825. PMID: 18382868.

Kontakt

Emneord: Svangerskapsdiabetes, glukose, Elisabeth Qvigstad, STORK-studien Av Julie Nybakk Kvaal
Publisert 3. juli 2020 10:35 - Sist endret 3. juli 2020 10:35