English version of this page

Alvorlig infeksjon i øyet kan behandles raskere enn før

Noen får alvorlig infeksjon i øyet etter en øyeoperasjon. Risikoen for å bli blind er stor uten rask behandling. Nå kan en ny tilnærming til diagnostikk og behandling bidra til å redde synet.

Bilde av de to forskerne, Kathrine Blom og Ragnheidur Bragadottir.

– Jo mer vi vet om bakteriene som forårsaker infeksjonen, jo bedre kan vi tilpasse behandlingen, sier ph.d.-kandidat Kathrine Blom (t.v.). Blom og professor Ragnheidur Bragadottir (t.h.) er to av forskerne bak en ny studie på den alvorlige øyeinfeksjonen endoftalmitt. Foto: Øystein Horgmo, UiO.

Operasjoner i øyet går heldigvis stort sett bra. Men i noen tilfeller kan det komme bakterier inn i øyet under operasjonen. Da kan pasienten få en alvorlig infeksjon i øyet som kalles endoftalmitt. Dette er den komplikasjonen øyeleger frykter mest når de opererer, for eksempelvis grå stær. I verste fall kan øyeinfeksjonen føre til at pasienten blir blind.

Det er derfor avgjørende at de som har fått en slik alvorlig infeksjon i øyet, diagnostiseres og behandles så fort som mulig. Behandlingen er at pasienten får antibiotika i øyet og at øyelegene fjerner pusset i øyet med et kirurgisk inngrep. I tillegg tar øyelegene prøver fra øyets innside til mikrobiologisk analyse. Vanligvis får pasienten antibiotika etter at prøvene er tatt.

En ny studie viser imidlertid at det er mulig å gjøre dette i motsatt rekkefølge. Altså å gi antibiotika med én gang øyelegene får mistanke om at pasienten har fått infeksjon i øyet. På denne måten kan pasientene få behandling med antibiotika raskere. Det kan være med å redde synet.

– Vi fant at 7 av 10 endoftalmitt-pasienter oppnår vesentlig synsbedring når de får antibiotikabehandling med én gang, og prøvene tas etterpå, sier ph.d.-kandidat og øyelege Kathrine Blom.

Hun er i ferd med å fullføre sin doktorgrad ved Det medisinske fakultet, UiO og er ansatt på Øyeavdelingen ved Oslo universitetssykehus.

PCR-teknologi gjør at pasienter kan få raskere behandling  

De fleste fikk høre om PCR-tester i forbindelse med koronapandemien. Nettopp denne teknologien er også nøkkelen til suksess i endoftalmitt-studien.

For å kunne gi pasientene med alvorlig øyeinfeksjon antibiotika umiddelbart, analyserte forskerne prøvene fra øyet ved hjelp av PCR. PCR er en teknologi som identifiserer arvestoffet til bakterier og virus, uavhengig av om de er levende eller døde.

Det spiller derfor ingen rolle om prøvene tas før eller etter at pasienten har fått antibiotika, som eventuelt har drept bakteriene.  

– Det er ingen enkel oppgave å sikre puss-prøver fra øyets indre, som krever både kirurgisk kompetanse og avansert utstyr. Faktisk er det mye enklere å injisere, altså sprøyte inn, antibiotika. Å prioritere umiddelbar antibiotika-behandling fremfor diagnostikk betyr dermed at vi kan behandle pasientene med den alvorlige øyeinfeksjonen endoftalmitt raskere enn før. Og raskere behandling bedrer prognosen, forklarer Blom.  

Bilde av to øyne som har den alvorlige øyeinfeksjonen endoftalmitt.
Bildene viser øyne med endoftalmitt, som er en alvorlig infeksjon i øyet. Endoftalmitt er den komplikasjonen øyeleger frykter mest når de opererer, for eksempel grå stær. Risikoen for å bli blind er stor hvis pasienten ikke får rask behandling med antibiotika. Foto: Ragnheidur Bragadottir.

Må vite hvilke bakterier som forårsaker øyeinfeksjonen

Prøvene som tas fra øyet, er også viktige for å kunne gi pasientene riktig behandling mot øyeinfeksjonen.

– Vi behandler øyeinfeksjonen med en kombinasjon av antibiotika som vi av erfaring vet virker godt mot alle vanlige bakterier. Men sammensetningen av bakterier kan endre seg over tid, sier forskeren, og fortsetter:

– Det er derfor viktig å ha god oversikt over variantene av bakteriene som forårsaker endoftalmitt, altså øyeinfeksjonen. På dette grunnlaget kan vi eventuelt justere behandlingen og gi andre typer antibiotika hvis det viser seg å være nødvendig.

Hun forteller at det historisk sett har vært operasjoner mot grå stær som har vært den hyppigste årsaken til den alvorlige infeksjonen i øyet.

– Men nå ser vi et skifte. Nå er den vanligste årsaken injeksjonsbehandling av øyesykdommer med biologiske legemidler, såkalt anti-VEGF-behandling. Vi ser en litt ulik sammensetning av bakterier ved disse øyeinfeksjonene enn ved grå stær-kirurgi, forklarer Blom.

– Jo mer vi vet om bakteriene som forårsaker infeksjonen, jo bedre kan vi tilpasse behandlingen, legger hun til.

Lager tre små hull gjennom øyeveggen

PCR-prøvene tas i forbindelse med kirurgisk fjerning av øyets glasslegeme, som fyller øyeeplet. På fagspråket kalles prosedyren for vitrektomi. Pasienten får lokalbedøvelse. Deretter lager øyelegene tre små hull gjennom øyeveggen.

– Ved hjelp av spesielle instrumenter kan vi da fjerne pusset og ta prøver av dette samtidig. Prosedyren innebærer dermed både diagnostikk og behandling, forklarer Blom.

Deretter fylles tomrommet i øyeeplet med saltvann, luft eller gass, i tillegg til antibiotika.

Bilde av en øyeoperasjon hvor man ser tre kirurger som opererer
Ph.d.-kandidat Kathrine Blom forklarer at det ikke er noen enkel oppgave å sikre puss-prøver fra øyets indre. Det krever både kirurgisk kompetanse og avansert utstyr. På bildet gjennomfører professor Ragnheidur Bragadottir en øyeoperasjon sammen med to kolleger. Foto: privat.

Dyrker bakteriene i laboratoriet

Hittil har den vanligste måten å lete etter bakteriene som forårsaker den alvorlige øyeinfeksjonen endoftalmitt, vært å bruke en metode som kalles for dyrkning. Det innebærer rett og slett at bakteriene «dyrkes» på skåler i laboratoriet.

For å kunne dyrke bakterier, må de være levende. Siden antibiotika dreper følsomme bakterier, bør prøvene tas før antibiotikabehandling når denne analysemetoden brukes.  

Men PCR-teknologien gir altså nye muligheter.

– PCR er en mer sensitiv metode enn dyrkning. Vi påviste flere sykdomsfremkallende endoftalmitt-bakterier med PCR enn med dyrkning, sier forskeren.

Dette gjaldt enten prøvene var tatt før eller etter at pasienten fikk antibiotika. Samtidig har også den tradisjonelle dyrkningsmetoden en fordel.

– Det ser ut til at det beste er å kombinere metodene. Dyrkning kan nemlig påvise om bakteriene er følsomme eller resistente for antibiotika, altså om antibiotika vil klare å drepe bakteriene eller ikke. PCR kan foreløpig ikke fortelle oss dette, forklarer Blom.

– Studien er en milepæl i behandlingen av endoftalmitt

Professor Ragnheidur Bragadottir ved Øyeavdelingen ved Institutt for klinisk medisin og øyelege ved OUS, er en av Kathrine Bloms veiledere i doktorgradsarbeidet. Hun omtaler studien som en milepæl.

– Studien er en milepæl i behandlingen av endoftalmitt. Den er den første prospektive studien av sitt slag internasjonalt, sier professoren.

Godt samarbeid har vært viktig for å kunne gjennomføre studien.

– Jeg vil berømme Avdeling for mikrobiologi ved Ullevål sykehus for et godt samarbeid. Det er de som har gjort det mulig for oss å ta PCR i tillegg til dyrkning på alle endoftalmitt-pasienter. Vi vil også takke Blindeforbundet for økonomisk bidrag til prosjektet, sier Blom.

Kontakt

Referanse

Blom, K., Jørstad, Ø. K., Faber, R. T., Stene‐Johansen, I., Holberg‐Petersen, M., Hermansen, N. O., & Bragadóttir, R. (2022). Primary vitrectomy or intravitreal antibiotics followed by early vitrectomy for acute endophthalmitis: A prospective observational study. Acta Ophthalmologica. Her finner du artikkelen.

Les mer

Emneord: Endoftalmitt, øyesykdom, øyeinfeksjon, PCR-metode, Ragnheidur Bragadottir, Kathrine Blom Av Elin Martine Doeland
Publisert 13. sep. 2022 10:43 - Sist endret 28. sep. 2022 15:35