Disputas: Reza Assalkhou

Cand.scient. Reza Assalkhou ved Fakultetsdivisjon Rikshospitalet vil forsvare sin avhandling for graden dr.philos. (doctor philosophiae): Meningococcal transformation and type IV pilus biogenesis: Role of PilQ and PilP

Bedømmelseskomité

Professor Beate Averhoff, Institute of Molecular Biosciences, Molecular Microbiology and Bioenergetics, Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt am Main, Tyskland
Professor Leif Sigve Håvarstein, Universitetet for miljø- og biovitenskap, Ås
Professor Gunnar Bjune, Seksjon for internasjonal helse, Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Cand. scient. Reza Assalkhou har studert DNA-relaterte egenskaper hos fimbrier, PilQ og PilP i Neisseria meningitidis i forbindelse med horisontal genoverføring hos bakterier. Hensikten med denne avhandlingen er å belyse betydningen av tre viktige komponenter involvert i DNA-opptak ved transformasjon hos meningokokken, fimbrier, det ringformede komplekset PilQ og lipoproteinet PilP. Sekretinet PilQ som fimbriene kommer ut gjennom ble lokalisert til yttermembranen i direkte interaksjon med PilP, som viste seg å være forankret i innermembranen. DNA-bindingsegenskapene til komponentene ble karakterisert og fimbriene viste svak affinitet til DNA mens PilQ og PilP viste betydelig DNA-binding og bandt enkelttrådet DNA sterkere enn dobbelttrådet DNA. Videre ble det vist at PilP kunne kveile opp plasmid-DNA og hadde helikase-aktivitet på dobbelttrådet DNA med en sekundærstruktur i 3’-enden. Den humanspesifikke bakterien Neisseria meningitidis eller meningokokken kan forårsake alvorlig akutt sykdom som hjernehinnebetennelse og sepsis. Fimbrier, eller pili, er hårlignende strukturer som hjelper meningokokkene til å feste seg på celler, som en forutsetning for infeksjon. Meningokokker er naturlig kompetente for opptak av DNA fra omgivelsene under hele sin livssyklus, noe som er assosiert med forekomsten av pili. I motsetning til ved andre mekanismer for horisontal genoverføring, overføres store fragmenter av DNA ved transformasjon. Nye resistente og sykdomsfremkallende bakterievarianter kan oppstå som følge av endringer i kromosomalt DNA ved transformasjon, hvor en bakterie tar opp fritt DNA fra omgivelsene. Sykdomsfremkallende egenskaper og resistens sprer seg mellom bakterier, som derfor er i kontinuerlig utvikling. Horisontal genoverføring bidrar derfor til at det er så vanskelig å lage en god vaksine mot meningokokken. Kunnskap om mekanismene for horisontal genoverføring er vesentlig for utvikling av nye strategier for forebyggelse og behandling av sykdomsfremkallende bakterier.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Olav Skaali.

Publisert 26. jan. 2007 12:06 - Sist endret 28. aug. 2007 11:12