Forskningsarrangementer

Kommende arrangementer

Tid og sted: 27. aug. 2018 10:15, Store auditorium, Domus Odontologica, Sognsvannsveien 10, Oslo

Cand.scient. Gry Irene Skodje ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The impact of the gluten-free diet and the low FODMAP diet on the gut microbiota

Tid og sted: 27. aug. 2018 13:15, Store auditorium, Domus Odontologica, Sognsvannsveien 10, Oslo

Cand.scient. Gry Irene Skodje ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Non-coeliac gluten sensitivity and coeliac disease – Dietary and diagnostic aspects

Tid og sted: 29. aug. 2018 10:15, Auditoriet i Nye Nord 5. et., Akershus universitetssykehus

Cand.psychol. Johan Siqveland ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Evidensen for effekten av debriefing etter traumer.

Tid og sted: 29. aug. 2018 13:15, Auditoriet i Nye Nord 5. et., Akershus universitetssykehus

Cand.psychol. Johan Siqveland ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Posttraumatic Stress and Autobiographical Memory in Patients with Chronic Pain.

Tid og sted: 30. aug. 2018 10:15, Nye auditorium 13, Domus Medica

Cand.med. Vikas Kumar Sarna ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Innate and adaptive immunology of the small intestine.