Forskningsarrangementer

Kommende 5 dager

i dag sep.
Domus Medica sett fra Gaustad T-banestasjon
Tid og sted: 19. sep. 2018 - 21. sep. 2018, Store auditorium, Rikshospitalet / OUS

From discovery to translation and innovation

Denne transatlantiske konferansen har til formål å styrke samarbeid mellom USA, Norge og de øvrige land i Norden for å fremme forskning og utvikling innen ‘Precision Neuroscience’, hvor diagnose og behandling av sykdommer i hjernen baserer seg på presis kunnskap om sykdommens og den enkelte pasients egenskaper.

Tid og sted: 20. sep. 2018 10:15, Blått auditorium (3), Rikshospitalet (B), Sognsvannsveien 20

Cand.med. Silje Reiseter ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: New insights into the early diagnosis and treatment of connective tissue diseases

Tid og sted: 20. sep. 2018 10:15, Gamle Festsal, Domus Academica (Urbygningen)

Cand.med. Erlend Strand Gardsjord ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Early interventions in psychosis: State of the art.

Tid og sted: 20. sep. 2018 12:00 - 15:00, Sogn Arena, ground floor, Klaus Torgårds vei 3

All who want to join the application process for funding of interdisciplinary research groups – convergence environments – have to join at least one  workshop in September. The registration deadline is 22 August.

Tid og sted: 20. sep. 2018 13:15, Blått auditorium (3), Rikshospitalet (B), Sognsvannsveien 20

Cand.med. Silje Reiseter ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Mixed Connective Tissue Disease. Results from a Nationwide Norwegian Cohort

Tid og sted: 20. sep. 2018 13:15, Gamle Festsal, Domus Academica (Urbygningen)

Cand.med. Erlend Strand Gardsjord ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Subjective quality of life in first episode psychosis - A 10-year follow-up study.

21 sep.
Domus Medica sett fra Gaustad T-banestasjon
Tid og sted: 19. sep. 2018 - 21. sep. 2018, Store auditorium, Rikshospitalet / OUS

From discovery to translation and innovation

Denne transatlantiske konferansen har til formål å styrke samarbeid mellom USA, Norge og de øvrige land i Norden for å fremme forskning og utvikling innen ‘Precision Neuroscience’, hvor diagnose og behandling av sykdommer i hjernen baserer seg på presis kunnskap om sykdommens og den enkelte pasients egenskaper.

Tid og sted: 21. sep. 2018 12:00 - 13:00, Møterom 2 etg, Forskningsveien 7

Velkommen til fredagsmøte på PHA med Per Høglend om betydningen av terapeutisk allianse i klinisk arbeid.

Flere kommende arrangementer

Tid og sted: 25. sep. 2018 10:15, Auditoriet i Kreftsenteret, Ullevål sykehus

Cand.med. Merete Synnøve Vevelstad ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Short- and long-term health effects of amphetamine usage».

Tid og sted: 25. sep. 2018 12:15, Auditoriet i Kreftsenteret, Ullevål sykehus

Cand.med. Merete Synnøve Vevelstad ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden Philosophiae doctor (ph.d.): «Para-methoxymethamphetamine (PMMA): A study of risk factors for fatal intoxication with emphasis on metabolite pattern and CYP genetics».

Tid og sted: 25. sep. 2018 15:15 - 17:00, Grønt aud, bygg 25, Ullevål sykehus

Akuttklinikken tar i mot gjesteprofessor Hance Clarke fra Toronto General Hospital Research Institute, Toronto, Canada.

Tid og sted: 27. sep. 2018 10:15, Gamle festsal, Domus academica

MA Erik Skjeggestad ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Diskuter forholdet mellom teori og empiri i analysen av kvalitative intervjudata».

Tid og sted: 27. sep. 2018 13:15, Gamle festsal, Domus academica

MA Erik Skjeggestad ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): «Doctor in an unfamiliar country – a challenge to professional identity? Interactional experiences of newly employed international medical doctors and Norwegian health personnel».