Disputas: Hege Kornør

Cand.polit. Hege Kornør ved Institutt for psykiatri vil forsvare sin avhandling for graden dr.philos. (doctor philosophiae): Abstinence-orientated replacement therapy for opioid dependence

Bedømmelseskomité

1. opponent: Docent dr.psychol. Mats Fridell, Institutitionen för psykologi, Lunds universitet
2. opponent: Forskningsleder dr.philos. Ingeborg Rossow, Sirus, Oslo
3. medlem av bedømmelseskomitéen: Professor dr.med. Lars Mehlum, Institutt for psykiatri, Universitetet i Oslo

Leder av disputas:  Professor II Egil Martinsen, Institutt for psykiatri, Universitetet i Oslo

Veileder:  Professor dr.med. Helge Waal, Institutt for psykiatri, Universitetet i Oslo

Sammendrag

TITTEL: Legemiddelassistert rehabilitering for unge voksne med opiatavhengighet

Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) er et behandlingstilbud til personer som er fylt 25 år og har prøvd medikamentfri behandling for opiatavhengighet. Behandlingen er langsiktig, og mange vil kanskje måtte bruke medikamentene metadon eller buprenorfin livet ut. I sin avhandling Abstinence-orientated replacement therapy for opioid dependence har Hege Kornør og medarbeidere vist at tidsavgrenset vedlikeholdsbehandling med buprenorfin ikke er noe godt tiltak for unge voksne som ønsker å slutte helt med alle opiater, inklusive buprenorfin og metadon.

Avhandlingen inkluderte en gjennomgang av internasjonal forskningslitteratur som viste at det kan være vanskelig å slutte med metadon etter lang tid i behandling, selv for pasienter som har et ønske om å slutte. Det var ingen studier som hadde undersøkt hvordan det var å slutte med buprenorfin etter kortere tid i behandling.

75 unge voksne med opiatavhengighet ble med på forskningsprosjektet som innebar ni måneders vedlikeholdsbehandling med buprenorfin, polikliniske samtaler og regelmessige oppfølgingsundersøkelser over to år. Halvparten av prosjektdeltakerne sluttet med buprenorfin etter ni måneder som planlagt. Fem døde i løpet av prosjektet. Ved toårsoppfølgingen var ni deltakere avholdende fra alle slags opioider, og 37 var overført til LAR. De øvrige overlevende brukte heroin eller andre illegale opiater.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Ivar Alver .

Publisert 16. mai 2007 12:58 - Sist endret 19. sep. 2007 08:49