Disputas: Anne-Marie Aas

Cand.scient. Anne-Marie Aas ved Fakultetsdivisjon Aker universitetssykehus vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Lifestyle intervention and insulin in the treatment of type 2 diabetes. The effect of different treatment modalities on body weight and cardiovascular risk

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor dr.med. Kjeld Hermansen, Medicinsk-endokrinologisk afdeling C, Århus Universitetshospital, Danmark
2. opponent: Professor dr.med. Serena Tonstad, Avdeling for ernæringsvitenskap, IMB, UiO
3. medlem av bedømmelseskomitéen: Professor dr.philos. Svein Olav Kolset, Avdeling for ernæringsvitenskap, IMB, Universitetet i Oslo

Leder av disputas:  Professor dr.med. Erik Fink Eriksen, Fakultetsdivisjon Aker universitetssykehus, Universitetet i Oslo

Veileder:  Hovedveileder: Professor dr.med. Kåre Inge Birkeland, Klinisk Endokrinologi, Endokrinologisk klinikk, Fakultetsdivisjon Aker universitetssykehus, Universitetet i Oslo

Sammendrag

TITTEL: Kost- og mosjonsendringer kan være like effektiv behandling som insulinhos pasienter med diabetes type 2

Klinisk ernæringsfysiolog og forsker Anne-Marie Aas har undersøkt ulike måter å behandle type 2 diabetes på og hun fant at endret kost og trening i ett år senket blodsukkeret like effektivt som insulin. Alle som deltok i studien fikk og en bedre sammensetning av fettstoffer i blodet (bl.a. kolesterol). De som fulgte kost- og mosjonsprogrammet gikk i gjennomsnitt ned tre kg i vekt, mens de som fikk insulin, økte fem kg. Kost- og mosjonsgruppa hadde dessuten en bedring i flere nye risikomarkører for hjerte- og karsykdom (PAI-1, TNF-α og CRP), mens insulinbehandling forverret noen av disse (PAI-1, TNF-α og leptin). Ett år etter at studien var slutt hadde de som ikke brukte insulin lagt på seg igjen, og blodsukkernivåene hadde steget til samme nivå som før studiestart.

Stadig flere får type 2 diabetes, blant annet som følge av lite fysisk aktivitet og overvekt. De fleste plager og komplikasjoner ved sykdommen kan reduseres eller unngås ved god kontroll på blodsukker, blodtrykk og blodfettstoffer. Dette kan oppnås ved livsstilsendring, tabletter og/eller insulinbehandling.

Aas undersøkte også betydningen av ulike behandlingsmåter blant personer med type 2 diabetes som var innlagt på sykehus med mistanke om hjerteinfarkt. De som fikk insulinbehandling økte mer i vekt enn de som fikk annen diabetesbehandling. Det var også flere tilfeller av nye hjerteinfarkt i denne gruppa. Det var likevel ingen sammenheng mellom vektøkningen og risiko for nye hjerteinfarkt.

Studiene viser at endret kosthold og fysisk aktivitet hos personer med type 2 diabetes, kan ha minst like god effekt som medisiner.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Ivar Alver .

Publisert 5. sep. 2008 17:25 - Sist endret 8. sep. 2008 09:30