Disputas: Ola Gjesdal

Cand.med. Ola Gjesdal ved Fakultetsdivisjon Rikshospitalet vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Assessment of Myocardial Infarct by Non-Doppler Echocardiograhic Deformation Indices

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor Lars-Åke Brodin, Kungliga Tekniska Högskolan, Huddinge, Sverige
2. opponent: Postdoktor Charlotte Björk Ingul, Inst. for sirkulasjon og bildediagnostikk, St. Olavs Hospital, Trondheim
3. medlem av bedømmelseskomitéen: Professor Torbjørn Omland, Fakultetsdivisjon Akershus universitetssykehus, Universitetet i Oslo

Leder av disputas:  Professor Pål Smith, Fakultetsdivisjon Akershus universitetssykehus, Universitetet i Oslo

Veileder:  Professor Thor Edvardsen, Hjertemedisinsk avdeling, Fakultetsdivisjon Rikshospitalet, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Påvising av hjerteinfarkt med moderne ultralydteknikk
Lege og forsker Ola Gjesdal ved Rikshospitalets hjerteavdeling har sammenliknet nye og eldre metoder for ultralydundersøkelse av hjertets funksjon etter gjennomgått hjerteinfarkt.
Dagens metoder for undersøkelse av hjertets ytelse er ikke tilstrekkelig følsomme for små endringer i hjertets funksjon. Ved små skader kan derfor pasienter noen ganger selv merke at hjertefunksjonen er nedsatt før dette er mulig å påvise med dagens etablerte ultralydteknikker. Det er en sterk sammenheng mellom hjerteinfarktets størrelse og sykelighet og død etter gjennomgått hjerteinfarkt. Bedre påvisning av skadeomfanget etter hjerteinfarkt vil derved kunne bidra til å bedre oppfølgingen av denne pasientgruppen.
I avhandlingen Assessment of Myocardial Infarct by Non-Doppler Echocardiographic Deformation Indices har Ola Gjesdal og medarbeidere vist at man med ny ultralyd teknikk presist kan måle sammentrekningen til hjertets ulike avsnitt, og at graden av sammentrekning henger nøye sammen med utbredelsen og omfanget til hjerteinfarktet. De nye teknikkene ble sammenliknet med de etablerte, og viste en bedre evne til å påvise nedsatt hjertefunksjon. Kontrast MR av hjertet ble benyttet som fasit for hjerteinfarktets utbredelse. Dette er den mest følsomme metoden for å påvise gjennomgått hjerteinfarkt, men den er for dyr og lite tilgjengelig til å kunne brukes rutinemessig.
Teknikkene som ble benyttet, kan brukes på de fleste moderne ultralydapparater, og metoden kan derfor umiddelbart tas i bruk av landets hjertespesialister.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Elisabeth Kolflaath Semprini.

Publisert 20. nov. 2009 09:52 - Sist endret 20. nov. 2009 09:59