Disputas: Gudrun Høiseth

Cand.med. Gudrun Høiseth ved Fakultetsdivisjon Rikshospitalet vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Use of ethyl glucuronide and ethyl sulphate in forensic toxicology

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor Kristian Linnet, Retskemisk afdeling, Retsmedisinsk Institutt, Københavns Universitet, København, Danmark
2. opponent: Professor Lars Slørdal, Avdeling for klinisk farmakologi, St.Olavs Hospital, Trondheim
3. medlem av bedømmelseskomitéen: Professor Sidsel Rogde, Rettsmedisinsk institutt, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Leder av disputas:  Professor Dagny Sandnes, Farmakologisk institutt, Fakultetsdivisjon Rikshospitalet, Universitetet i Oslo

Veileder:  Professor Jørg Mørland, Divisjon for rettstoksikologi, Nasjonalt folkehelseinstitutt, Oslo

Sammendrag

Bedre rettssikkerhet i saker som involverer alkohol
Lege og forsker Gudrun Høiseth har studert hvordan omdannelsesprodukter av alkohol kan brukes til å få sikrere informasjon om alkoholinntak hos både levende og døde.
Når det påvises alkohol i blodprøve fra en død person kan det ikke med sikkerhet sies om alkohol ble inntatt før døden. Dette skyldes at alkohol kan dannes i kroppen etter at døden har inntrådt, som ledd i en forråtnelsesprosess. I sin avhandling ”Use of ethyl glucuronide and ethyl sulphate in forensic toxicology” har Gudrun Høiseth funnet at omdannelsesproduktene av alkohol: etylglukuronid og etylsulfat, kan brukes for å bekrefte at vedkommende hadde drukket alkohol. Dette er svært viktig i for eksempel saker der senere avdøde var fører av bil, fly, båt eller befant seg i andre situasjoner der avholdenhet er påkrevd, og kan bli avgjørende bevis i både forsikrings- og straffesaker.
Hos levende personer som er tatt for f.eks kjøring i alkoholpåvirket tilstand kan det være ønskelig å fastslå tidspunkt for alkoholinntaket, da en hyppig forklaring er at alkoholen ble inntatt etter at kjøringen var avsluttet. Dette har vært vanskelig ut fra alkoholanalyser alene, men måling av etylglukuronid og etylsulfat gjør at tidspunktet for alkoholinntak kan fastslås med større grad av sikkerhet. Det er behov for mer erfaring på dette området, og bruk av etylglukuronid og etylsulfat kan bli viktig i fremtidige rettssaker vedrørende kjøring i alkoholpåvirket tilstand.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Elisabeth Kolflaath Semprini.

Publisert 6. nov. 2009 10:19 - Sist endret 6. nov. 2009 12:09